Familieraden

 
De Familieraden behartigen de collectieve belangen van familieleden en naasten van cliënten die in behandeling zijn. De raden stimuleren de betrokkenheid van familieleden bij beleid en organisatie, maar ook bij behandeling en verblijf van cliënten, zowel intern als bij de zelfstandig wonende ambulante cliënt. Ook bevorderen de Familieraden de informatieverstrekking aan individuele familieleden en zorgt voor vertegenwoordiging van de achterban op instellings- en regionaal niveau.

 

 

Organisatie

 

De Familieraden vergaderen regelmatig met de directies. De raden werken vanuit een samenwerkingsovereenkomst met de organisatie en hanteren een huishoudelijk reglement.

Over de betrokkenheid van familie bij de behandeling van cliënten zijn ook afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur van Pro Persona. Deze zijn vastgelegd in de richtlijnen Pro Persona Familiebeleid.

 

 

Bijeenkomsten

 

Regelmatig organiseren de Familieraden bijeenkomsten voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Tijdens deze bijeenkomsten worden thema's besproken (soms in aanwezigheid van een deskundige) en ervaringen uitgewisseld.

 

 

Nieuws

 

Enkele malen per jaar publiceren de Familieraden een nieuwsbrief met informatie over de raden en ontwikkelingen op het gebied van de GGZ in het algemeen en Pro Persona in het bijzonder.

 

 

Familieraadslid worden?

 

De Familieraden van Pro Persona zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Bent u familielid of naastverwant en voelt u zich betrokken bij Pro Persona en haar cliënten? Meldt u dan aan bij een van de Familieraden en laat uw stem horen. Wilt u eerst meer informatie? Dat kan natuurlijk.

 

 

Op de hoogte blijven?

 

Heeft u belangstelling, wilt u meedoen, wilt u op de hoogte gehouden worden of bent u anderszins geïnteresseerd? Laat het ons dan weten! U kunt uw contactgegevens doorgeven bij een van onderstaande contactadressen. Wij informeren u dan over bijeenkomsten voor familieleden en dergelijke.

 

 

Contact

 

Pro Persona heeft twee familieraden: één in Nijmegen en één in Wolfheze.


Datum laatste aanpassing: 30-10-2018