Innovatie | Neuropsychiatrie Winkler-kliniek: hersenletsel én psychiatrie

 

De Winkler-kliniek van Pro Persona innoveert met de totstandkoming van het unieke zorgprogramma Neuropsychiatrie en het terugdringen van de opnameduur. Het zorgprogramma Neuropsychiatrie is in 2017 tot stand gekomen en wordt op korte termijn geïmplementeerd binnen de polikliniek en klinische afdeling. Soortgelijke zorgprogramma’s zijn niet eerder beschreven en dit zorgprogramma is daarmee uniek in de zorg voor de hersenletselpatiënt met psychische problematiek in Nederland.

 

 

Efficiëntere zorgprocessen

 

De implementatie van het zorgprogramma zal naast efficiëntere zorgprocessen leiden tot het meer meetbaar maken van onze zorg. Dit biedt de mogelijkheid om de zorg continu te verbeteren en aan te scherpen. Dit wordt gedaan door het bieden van consultatie en outreachende specialistische verpleegkundige zorg vanuit de kliniek. Ook richting diverse ketenpartners is onlangs een belangrijke stap gezet in deze kwaliteitsverbetering. Bovendien heeft dit er samen met de efficiëntere inzet van middelen toe geleid dat de gemiddelde opnameduur binnen onze klinische afdeling de afgelopen jaren drastisch is afgenomen.


Datum laatste aanpassing: 30-06-2020