U bent hier: onze locaties

Onze locaties

Amsterdam

Amsterdam Jeugd (Doven & Slechthorenden)
De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden (Volwassenen en Ouderen)

Arnhem

Algemene contactgegevens
Arnhem Jeugd (Braamberg)
Cliëntenraad Arnhem
Diagnose Advies Centrum Allochtonen
Ervaringsdeskundigen Arnhem
FACT Centraal Arnhem
Geestelijke verzorging Ouderen
Geestelijke Verzorging Volwassenen
GGZ consultatie regio Arnhem
IHT Crisisdienst Arnhem
Klachtencommissie
Ouderen
Patiëntenvertrouwenspersoon Arnhem
Volwassenen

Ede

(Acute) opname en deeltijd- of dagbehandeling
Algemene contactgegevens
Ambulante specialistische behandeling in Ede
Cliëntenraad Veluwe Vallei
Dagkliniek Ede
De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden (Volwassenen en Ouderen)
Ede Jeugd (Doven & Slechthorenden)
Ede Jeugd (Riethorst)
Ervaringsdeskundigen Ede
FACT-team Ede-Wageningen
Geestelijke verzorging
GGZ consultatie regio Veluwe Vallei (Ede en omstreken)
IHT Crisisdienst Veluwe Vallei (Ede en omstreken)
Klachtencommissie
Ouderen
Patiëntenvertrouwenspersoon Ede
Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden
Volwassenen

Lunteren

Centrum voor Psychotherapie Lunteren (CVP)
Geestelijke verzorging
Patiëntenvertrouwenspersoon Lunteren

Nijmegen/Lent

ACT-team Vroege Interventie Psychose
Algemeen nummer Pro Persona Nijmegen
Cliëntenraad Nijmegen
Dagbesteding Nijmegen
De Brug
Directie en staf RCG Nijmegen
Ervaringsdeskundigen Nijmegen/Lent
Expertisecentrum Depressie
FACT 4 Nijmegen
FACT-team Vroege Interventie Psychose
Familieraad Nijmegen
Geestelijke Verzorging Maria Mackenzie
Geestelijke verzorging Nijmeegsebaan
Geestelijke verzorging Reinier Postlaan
GGZ consultatie regio Nijmegen
IHT Crisisdienst Nijmegen
Klachtencommissie
Langeberg
Nijmegen Jeugd (Tarweweg)
Opname 1 en 3
Ouderen
Ouderen - (Acute) opname in kliniek Maria Mackenzie
Ouderen - Ambulante specialistische behandeling
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (deeltijdbehandeling)
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (kliniek)
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (kliniek, poli, deeltijd)
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (polikliniek)
Patiëntenvertrouwenspersoon Nijmeegsebaan en Overwaal
Patiëntenvertrouwenspersoon Reinier Postlaan
Posthoorn
Valkenberg
Volwassenen
Wingerd

Tiel

Algemene contactgegevens
Cliëntenraad Tiel
Ervaringsdeskundigen Tiel
Geestelijke verzorging
GGZ consultatie regio Rivierenland (Tiel en omstreken)
IHT Crisisdienst Rivierenland (Tiel en omstreken)
Klachtencommissie
Ouderen
Patiëntenvertrouwenspersoon Tiel
Tiel Jeugd (Siependaal)
Volwassenen

Veenendaal

Ambulante specialistische behandeling in Veenendaal
FACT-team Veenendaal
Ouderen
Volwassenen

Wolfheze

Algemene contactgegevens
Cliëntenraad Wolfheze
Communicatie
Dagbesteding & Arbeidsrehabilitie Wolfheze
Duet Ouderen
Familieraad Wolfheze
Familievertrouwenspersoon
Geestelijke verzorging
Historisch Museum
Klachtencommissie
Kompas, forensische psychiatrie
Langdurige Zorg Ouderen
Langdurige Zorg Volwassenen
Patiëntenvertrouwenspersoon Wolfheze
Phoenix, kliniek voor vluchtelingen en asielzoekers met psychische problemen
Plein 1-2
Plein 7-8
Raad van Bestuur
Thalamus, polikliniek voor neuropsychiatrie en gedragsneurologie
Triade 1-2
Triade 3-4
Triade 5-6
Winkler, kliniek voor neuropsychiatrie en gedragsneurologie