Aandacht voor naasten is zorg voor de cliënt

Een implementatieplan gericht op ondersteuning van naasten

 

Bronnen

Cham, C. Q., Ibrahim, N., Siau, C. S., Kalaman, C. R., Ho, M., Yahya, A. N., Visvalingam, U., Roslan, S., Rahman, F. N. A., & Lee, K. (2022). Caregiver Burden among Caregivers of Patients with Mental Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis. Healthcare, 10(12), 2423. https://doi.org/10.3390/healthcare10122423 

 

Lohrasbi, F., Alavi, M., Akbari, M. E., & Maghsoudi, J. (2023). Promoting Psychosocial Health of Family Caregivers of Patients with Chronic Mental Disorders: A Review of Challenges and Strategies. Chonnam medical journal, 59(1), 31. https://doi.org/10.4068/cmj.2023.59.1.31

 

Van der Pijl, M. (2014, oktober). Investeren in de familie, is investeren in de cliënt! Archief V&VN-SPV-SP110. Geraadpleegd op 16 april 2023, van https://www.archief-spv.nl/pdfs/vakblad/sp110=hoofd02.pdf/

 

Vektis. (2022, 2 september). Feiten en cijfers over mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. www.Vektis.nl. Geraadpleegd op 16 april 2023, van https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-ernstige-psychiatrische-aandoeningen

 

ZonMw. (z.d.). Maak zelf een implementatieplan. www.zonmw.nl. Geraadpleegd op 25 mei 2023, van https://www.zonmw.nl/artikel/maak-zelf-een-implementatieplan.

 

Zorg voor beter. ( z.d. ). Ervaren Druk door Informele Zorg. www.zorgvoorbeter.nl. Geraadpleegd op 21 mei 2023, van https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/mantelzorg/EDIZ-meetinstrument-overbelasting-mantelzorger.pdf


Datum laatste aanpassing: 26-06-2023