(F)ACT-teams

 

Voor mensen met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek worden ambulante teams ingezet. Onze ambulante teams werken volgens de ACT of FACT (Flexible Assertive Community Treatment) methode.

 

 

'Flexible' (flexibel)

 

Flexibel wil zeggen dat we precies inzetten wat u nodig heeft. Als de behandeling goed loopt, heeft u regelmatig contact met één of twee hulpverleners. Dit kan worden uitgebreid als u bijvoorbeeld meer last van symptomen krijgt, als u zichzelf verwaarloost, als u iets ernstigs heeft meegemaakt, of als u daar zelf om vraagt. In het begin van de behandeling kunt u, als u dat wilt, met zoveel mogelijk teamleden kennismaken.

 

 

'Assertive' (pro-actief)

 

Het team is pro-actief, wat betekent dat alles op alles wordt gezet om met u tot een goede behandelrelatie te komen. Dit kan soms even duren en het is niet altijd gemakkelijk, maar samen gaan we het gemeenschappelijke doel behalen.

 

 

'Community' (buurt of wijk)

 

De behandelaars ondersteunen u bij het liefst in uw eigen omgeving. Dit gebeurt, als u dat wilt, in goede afstemming met uw familie, uw sociale netwerk, uw huisarts en eventuele andere hulpverleners die bij u betrokken zijn.

 

 

'Treatment' (behandeling)

 

De behandeling is gericht op uw herstel. Dat betekent dat we ons richten op het verminderen van uw symptomen, het leren omgaan met een aandoening of kwetsbaarheid en het verhogen van uw kwaliteit van leven.

 

 

 

Wie werken er in een (F)ACT-team?

 

In de (F)ACT-teams werken sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, psychiaters/psychiaters in opleiding, psychologen, maatschappelijk werkenden, ervaringswerkers, trajectbegeleiders en verslavingsdeskundigen nauw met elkaar samen.

 

Ik wil meer weten over (F)ACT 

 

 

(F)ACT-teams binnen Pro Persona

 

Arnhem

 

Ede

 

Nijmegen

 

Veenendaal


Datum laatste aanpassing: 25-10-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten