U bent hier: Onze werkwijze - Clientenraden

Cliëntenraden

 

De cliëntenraden denken, praten en beslissen mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, gaan cliëntenraden hierover het gesprek aan met de directies of de Raad van Bestuur.

 

De cliëntenraden komen op voor collectieve belangen van cliënten van Pro Persona. Zij houden zich bezig met en kunnen u zeggen waar u antwoord kunt krijgen op vragen over behandelingen, informatievoorziening, privacy en de instelling zelf.

 

Wees alert en reageer als uw belangen in het geding zijn. De cliëntenraden kunnen cliënten naar hun mening vragen. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt. U kunt ook actief meedoen. Bijvoorbeeld door u aan te melden als lid van een van de cliëntenraden.

 

Er zijn cliëntenraden in Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze.


Datum laatste aanpassing: 17-04-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten