Vragenlijsten (ROM)

 

Klik hier om naar de vragenlijsten (ROM) te gaan.

 

 

Waarom we bij Pro Persona vragenlijsten gebruiken

 

Om na te gaan hoe uw behandeling verloopt en of u de meest geschikte hulp krijgt, gebruiken we bij Pro Persona vragenlijsten. Wij vragen u op meerdere momenten zo’n lijst in te vullen: vóór uw eerste afspraak, enkele malen tijdens uw behandeling en na afsluiting van uw behandeling.

 

Wij vragen u om deze vragenlijsten in te vullen, omdat we goede zorg willen leveren en willen meten wat de resultaten van onze behandelingen zijn. Na afsluiting van uw behandeling vragen we ook naar uw ervaringen met onze hulp en hoe tevreden u bent over onze dienstverlening. Deze informatie gebruiken wij om onze behandeling en dienstverlening te verbeteren.

 

 

Hoe gaat het in z’n werk?

 

U kunt de vragenlijst invullen op elke computer met een internetverbinding. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en later de rest van de vragen in te vullen. Heeft u geen e-mailadres, wilt u dit niet doorgeven of lukt het niet om vragenlijst in te vullen via internet? Meld dit dan alstublieft bij het secretariaat van de afdeling waar uw behandeling plaatsvindt.

 

 

SBG en Verzekeraars

 

De ingevulde ROM vragenlijsten worden ook gebruikt om te beoordelen hoe de kwaliteit van behandeling bij Pro Persona is ten opzichte van andere zorgaanbieders, in een zogenaamde benchmark. Voor dit doel verzamelt Stichting Benchmark GGZ (SBG) de gepseudonimiseerde ROM gegevens en maakt een analyse. Met deze analyse kan Pro Persona zich vergelijken met andere instellingen en kunnen instellingen van elkaar leren. Daarnaast gaat deze analyse naar zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars krijgen nooit de resultaten van individuele personen te zien, maar alleen van groepen.  Minister Schippers heeft op 23 maart jl. laten weten dat er geen wettelijke grondslag is voor het delen van deze ROM gegevens. Pro Persona heeft de aanlevering van de ROM gegevens aan SBG daarom stopgezet. Wij blijven de vragenlijsten echter wél gebruiken om onze behandeling en dienstverlening te verbeteren.

 


Wetenschappelijk onderzoek

 

Omdat we voortdurend bezig zijn onze zorg te verbeteren, worden de gegevens uit vragenlijsten ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden de gegevens eerst geanonimiseerd en zijn daarmee niet herleidbaar naar uw persoon. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat aangeven bij zorgmonitor@propersona.nl


Datum laatste aanpassing: 17-04-2018