Stichting Sociaal Fonds Medewerkers Pro Persona

Wolfheze 2

6874 BE Wolfheze

sociaalfonds@propersona.nl

 

KvK registratienummer: 77917332

Fiscaalnummer: 8611.97.215

 

Bestuurssamenstelling

De heer T.M.C. Bos, voorzitter

De heer F.H.M. Heebink, penningmeester

Mevrouw H.G. Schut, algemeen secretaris

Mevrouw M. Kuik, adviseur

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning of vergoeding.

 

Doelstelling

Het verlenen van financiële ondersteuning aan (ex-)werknemers van Pro Persona die om hulp vragen in een situatie die schrijnend, onvoorzien en onverzekerbaar is.

 

Jaarverslag


Datum laatste aanpassing: 12-01-2023