Innovatie | Kinderen uit de Knel

 

 

Binnen Pro Persona start het zorgprogramma Jeugd met het programma Kinderen uit de Knel. Dit programma is gericht op gescheiden ouders met ernstige conflicten. Dit programma wordt in nauwe samenwerking met ketelpartner Lindenhout doorontwikkeld en aangeboden.  

 

 

In de knel

 

Kinderen uit de Knel is een programma voor gescheiden ouders die verstrikt zijn geraakt in ernstige conflicten naar aanleiding van de scheiding. Door de strijd die ze voeren zijn ze de belangen van de kinderen uit het oog verloren. Ze hebben grote problemen ontwikkeld in het samen vormgeven van het ouderschap en het lukt niet meer om constructieve afspraken te maken over de kinderen. De situatie is zo ernstig dat het veilig en gezond opgroeien van hun kinderen in het geding is. Kinderen lijden onder de strijdende ouders en de ouders lijden onder de machteloos makende strijd.

 

 

Helpen elkaar te helpen

 

Kinderen uit de Knel helpt ouders elkaar te helpen. Groepsaanpak blijkt van grote waarde en ouders werken dan ook in een groep, onder begeleiding van therapeuten, aan het doorbreken van destructieve patronen en het vinden van oplossingen. Het welzijn van de kinderen staat centraal. Daarnaast komen ook de kinderen in een groep bijeen. Op deze manier worden ouders en kinderen uit de voortdurende strijd geholpen en wordt positieve verandering mogelijk.


Datum laatste aanpassing: 02-08-2018