Dorien Smit

 

Discipline

Medior onderzoeker

 

Opleiding

PhD, opleiding sociale wetenschappen / orthopedagogiek

 

Huidig onderzoek 

Hoe gaan mensen met depressie om met blijvende of terugkerende klachten? Door internationale literatuur te bundelen vonden we dat lotgenotencontact en de uitwisseling van ervaringskennis help bij herstel. Maar hoe verloopt dat herstelpad? In ons praktijkgericht en verkennend onderzoek creëren én evalueren we nieuw aanbod waarin mensen met depressie leren omgaan met blijvende klachten (persoonlijk herstel). Ook ondersteunen we hen bij het vinden van een betekenisvolle plek in de maatschappij (maatschappelijk herstel). Deze ZonMw-gefinancierde projecten hebben geresulteerd in het online platform Depressie Connect. Dit forum hosten we in nauwe samenwerking met patiëntvereniging de Depressie Vereniging. Samen met ervaringsdeskundigen van maatschappelijke organisatie Ixta Noa werken we aan een uitbreiding. We bieden niet alleen online lotgenotencontact, maar geven ook de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen van een persoonlijk herstelmaatje. Door continu met ervaringsdeskundigen te werken vertalen we praktijkvragen naar onderzoeksvragen die vervolgens, middels co-creatie, uitmonden in zorginnovaties. De verbinding tussen professionele zorg in de GGz, patiënt verenigingen en maatschappelijke organisaties maken deze projecten uniek.

 

Mijn publicatieoverzicht

https://www.researchgate.net/profile/Dorien-Smit 

 

Contactgegevens

d.smit@propersona.nl

dorien.smit@ru.nl 


Datum laatste aanpassing: 16-08-2023