Melissa Guineau

 

 

Discipline

Junior onderzoeker

 

Opleiding

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG)

 

Huidig onderzoek 

Er is weinig bekend over de effectiviteit van behandelingen van ouderen met een angststoornis, obsessief compulsieve stoornis (OCS) of posttraumatische stress stoornis (PTSS). Daarnaast wordt er vaak verondersteld dat er verschillen zijn in symptoom presentaties van klachten tussen oudere volwassenen en jongere volwassenen. Ook wordt er niet zelden verondersteld dat ouderen minder goed profiteren van een gerichte psychologische behandeling dan jongere volwassen. Mijn onderzoek richt zich erop om allereerst te onderzoeken op welke leeftijd zich er verschillen voordoen in symptoom presentaties over de levensloop heen. Vervolgens zal ik de effectiviteit van behandelingen voor ouderen met een angststoornis, OCS of PTSS onderzoeken en deze uitkomsten vergelijken met jongere volwassenen.

 

Persoonlijke quote

“Een vertaalslag maken tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk, is wat mij inspireert in mijn onderzoeksfocus”.

 

Mijn publicatieoverzicht

https://scholar.google.com/citations?user=mT6fH1YAAAAJ&hl=nl&oi=sra 

 

Contactgegevens

m.guineau@propersona.nl 

Datum laatste aanpassing: 03-08-2023