Nessa Ikani

 

 

Discipline

Senior onderzoeker

 

Opleiding

Assistant professor

 

Huidig onderzoek

Mensen verschillen van elkaar en ieder mens is uniek. Maar, mensen verschillen ook sterk van zichzelf over tijd. Op sommige dagen of in sommige situaties gaat het beter, en op andere dagen of in andere situaties gaat het minder. Ook tijdens de behandeling kunnen momenten van sterke vooruitgang zich afwisselen met momenten waarop het minder gaat.

Om de behandeling en het herstelbeloop beter op de persoon te kunnen afstemmen, onderzoek ik individuele veranderingen in psychische klachten en welbevinden. Hiervoor volg ik mensen zowel tijdens als na de behandelingen door middel van vragenlijsten en smartphone-dagboekmetingen. In mijn onderzoek besteed ik daarnaast ook aandacht aan de rol van comorbiditeit (het samen voorkomen van psychische stoornissen) en transdiagnostische klachten die verschillende psychische stoornissen met elkaar gemeen hebben (bijvoorbeeld: piekeren en vermijding). Zo loopt op dit moment het ZoomIn onderzoek waarin ik samen met een team onderzoekers van Pro Persona, de Radboud Universiteit en het Radboudumc kijk naar individuele voorspellers van behanderverloop en terugval.

 

Persoonlijke quote

"Hoe iemand zich voelt of reageert is niet statisch: het wisselt van dag-tot-dag en situatie-tot-situatie. Onderzoek naar behandelverloop en terugvalrisico moet deze dynamiek in kaart brengen"

 

Mijn publicatieoverzicht

https://www.researchgate.net/profile/Nessa-Ikani 

 

Contactgegevens

n.ikani@propersona.nl 


Datum laatste aanpassing: 23-08-2023