Sam de Haas

 

Discipline

Junior onderzoeker

 

Opleiding

Psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog (PIOG)

 

Huidig onderzoeker

Ik ben Sam de Haas, onderzoeker en psycholoog bij Pro Persona. Er is toenemende aandacht voor de actieve rol van cliënten in hun behandeling. Zelfregie in een klinische setting gaat over het vermogen zelf richting te geven aan het leven, waarbij ondersteunende mensen (zoals therapeuten) zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij wat belangrijk is voor de cliënt. Ondanks dat er in de geestelijke gezondheidszorg (en bij Pro Persona) veel aandacht is voor zelfregie, is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Wel is er recentelijk een zelfregie vragenlijst ontwikkeld om inzicht te krijgen in dit onderwerp. Mijn promotietraject heeft als doel deze vragenlijst verder te valideren. Van hieruit onderzoeken we: (1) in hoeverre cliënten meer zelfregie ontwikkelen over de loop van behandeling; (2) hoe zelfregie relateert tot andere behandeluitkomsten zoals klachtenreductie; en (3) of we de zelfregie van cliënten kunnen verbeteren door middel van interventie.

 

Persoonlijke quote

"Een 'actieve cliënt' is niet alleen essentieel voor het bereiken van goede behandelresultaten, maar is ook een relevante behandeluitkomst op zichzelf"

 

Contactgegevens

s.de.haas@propersona.nl 

Datum laatste aanpassing: 09-08-2023