Onderzoekssubsidie ZonMw voor Exposuretherapie bij ouderen met angststoornis

 

We zijn ontzettend blij met het besluit van ZonMw* om een subsidie van ruim zes ton toe te kennen aan het onderzoeksvoorstel van prof. Dr. Gert-Jan Hendriks, Hoofd Onderzoeksprogramma Angst-, Dwangstoornissen en PTSS bij Pro Persona.

Met deze financiering kan eind 2023 het onderzoek ‘Angst overwinnen met Exposure-therapie geleverd door GGZ-verpleegkundigen in de eerstelijnszorg voor angststoornissen in oudere volwassenen’ starten (DeFEAD65+). Het onderzoek heeft een looptijd van vijf jaar.

 

Exposuretherapie bij ouderen

Eén op de tien ouderen heeft een verminderde kwaliteit van leven als gevolg van een angststoornis. Deze ouderen krijgen minder vaak behandeling dan 18-65 jarigen met een angststoornis. Ouderen hebben zelf voorkeur voor niet-medicamenteuze behandeling 'dichtbij huis' in de huisartspraktijk.

 

Gecontroleerde blootstelling aan angst (exposuretherapie) is zo’n niet-medicamenteuze behandeling die heel effectief blijkt te zijn. Het effect van exposuretherapie staat los van cultuur, etniciteit en opleiding. Maar er is nauwelijks onderzoek naar het effect van exposuretherapie bij ouderen met een angststoornis te vinden. Ook is de mogelijkheid om die therapie in de huisartspraktijk toe te passen, nooit onderzocht.

 

Deze studie gaat onderzoeken wat de (kosten-)effectiviteit is van exposuretherapie, toegepast door praktijkondersteuners in de eerste lijn, ten opzichte van de gebruikelijke zorg bij de behandeling van ouderen met een angststoornis. Beoogde resultaten zijn een grotere afname van angst en verbeterde kwaliteit van leven. Het belang is verminderen van ziektelast, zorggebruik en afhankelijkheid van derden.

 

Pro Persona voert dit onderzoek samen met de volgende partners uit:
Behavioural Science Institute Radboud Universiteit,
Radboudumc Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief universitair huisartsennetwerk, Radboudumc afdeling psychiatrie, Radboudumc IQ Healthcare, UMCG afdeling psychiatrie, VU Amsterdam, afdeling gezondheidswetenschappen, Hogeschool Inholland, de ADF Stichting, NEO Huisartsenzorg en Zorroo Huisartsenpraktijken.

 

*ZonMw is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleert en financiert de organisatie ontwikkelingen en praktische toepassingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Daarnaast stimuleert ZonMw het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleert waar kennis nodig is.

 


Datum laatste aanpassing: 20-07-2023