Dorien Smit, MSc

Junior wetenschappelijk onderzoeker Pro Persona

 

Buiten promovendus Radboud Universiteit Nijmegen, Behavioural Science Institute

 

opleiding & discipline

BSc Gezondheidswetenschappen, Geestelijke gezondheidskunde, Universiteit Maastricht

MSc Sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht

MSc Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht

 

 

huidig onderzoek

“De kracht van depressie”: de ontwikkeling en inzet van ervaringskennis- en deskundigheid bij (chronische) depressie.

 

 

"Hoe gaan patienten met depressie om met blijvende of terugkerende klachten? Welke rol speelt lotgenotencontact bij herstel? We onderzoeken de inhoud en het nut van ervaringskennis bij depressie. We lanceerden Depressie Connect, een online community waar mensen met depressie ervaringen kunnen uitwisselen.

Zowel kwalitatief als kwantiatief verkennen we de ervaringen van dit lotgenotencontact. Een meta-analyse naar het effect van peer support helpt ons aanbevelingen te formuleren rondom de integratie van ervaringskennis in de zorg."

 

 

biografie

 

 

Na mijn studies sociale wetenschappen en orthopedagogiek heb ik een aantal jaren in de praktijk gewerkt als gedragswetenschapper voor jongeren. De kracht van depressie is een toegepast onderzoek en beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Het toegankelijk maken van (ervarings)kennis zodat anderen hiervan profiteren sluit aan bij mijn ambitie als onderzoeker en hulpverlener.

 

 

publicaties

 

 
 
 
 
 
 

 contactgegevens

d.smit@propersona.nl

dorien.smit@ru.nl

Dorien Smit op LinkedIn


Datum laatste aanpassing: 19-01-2022