Prof. dr.
Gert-Jan Hendriks

Hoofd Onderzoeksprogramma Angst-, Dwangstoornissen en PTSS

 

Bijzonder hoogleraar Leerstoel

Behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen bij het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 

Wetenschappelijk onderzoeker

 

Psychiater

 

Promotor | co-promotor

 

 

opleiding & discipline

 

 

Studie geneeskunde
Psychiater

 

 

huidig onderzoek

 

 

 

Voor het onderzoek bij ouderen werk ik samen met Prof. dr. R.C. Oude Voshaar van het UMC Groningen.

Mijn onderzoek richt zich op de effecten van psychologische behandelingen bij ouderen met angststoornissen en depressies. Ik ben geïnteresseerd in leeftijd gerelateerde fenomenologische verschillen en op welke wijze psychologische behandelingen aangepast moeten worden bij ouderen.

 

Daarnaast focus ik onder andere op twee specifieke transdiagnostische processen die geassocieerd zijn met zowel angststoornissen als depressies, i.c. repetitieve negatieve gedachten en vermijding. Deze processen spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van angststoornissen en depressies en krijgen steeds meer aandacht in onderzoek bij jongere volwassenen. Er is echter een groot gebrek aan onderzoek naar deze processen bij ouderen, ondanks het feit dat zowel angststoornissen als depressies ook op oudere leeftijd de meest prevalente psychische stoornissen zijn.

 

 

  • Mijn onderzoeksfocus is het verbeteren van psychologische behandelingen bij ouderen met angststoornissen en depressies.
  • Transdiagnostische processen die geassocieerd zijn met zowel angststoornissen als depressies, i.c. repetitieve negatieve gedachten en vermijding. Deze processen spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van angststoornissen en depressies.
  • Verbeteren van bestaande cognitieve gedragstherapeutische behandelingen voor angst-, dwangstoornissen en ptss.

 

 

onderzoeksfocus

  • Ik heb een uitgesproken “scientist-practitioner” profiel. Naast mijn ervaring als clinicus (ongeveer 40.000 cliëntcontacten op het gebied van angst- en dwangstoornissen en posttraumatische stressstoornissen) hebben mijn vaardigheden betrekking op
  • het aansturen en profileren van “Overwaal” als gerenommeerd expertisecentrum met landelijke uitstraling (gemiddelde cliënttevredenheid structureel > 8.0, momenteel 8.3),
  • het voortdurend verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van zorg die geboden wordt,
  • zorgdragen voor een optimale  samenwerking met de het sectie Klinische Psychologie Behavioural Science Institute Radboud Universiteit Nijmegen,
  • en uitvoeren en aansturen van wetenschappelijk onderzoek met het accent op valorisatie.

 

 

publicaties

 

publicaties G.J. Hendriks

 

Benoeming_Gert-Jan_Hendriks_tot _bijzonder_hoogleraar

 

 

nevenfuncties

 

 

NijCa2re 2010 – heden
Initiator (samen met prof. Dr Eni Becker) van de oprichting van de Academische werkplaats Nijmegen Centre for Anxiety and Affective disorders Research and Expertise, een samenwerkingsverband op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding van het Behavioural Science Institute Radboud Universiteit Nijmegen en Pro Persona

Het doel van NijCa2re is het initiëren van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten, gezamenlijke fondswerving en kennisverspreiding op het gebied van angst- en dwangstoornissen, PTSS en depressie.

Jaarlijks lopen 40-50 masterstudenten psychologie van de Radboud Universiteit hun klinische stage bij Overwaal en het ExpertisecentrumDepressie van Pro Persona.

Sinds de oprichting van NijCa2re zijn meer dan 120 wetenschappelijke publicaties verschenen in internationale peer-reviewed tijdschriften, waarvan ruim 40% in de top-25 journals.

Voorzitter van de gezamenlijke research-meeting sinds 2015.

TOPGGZ Nederland

Lid Commissie doelmatigheid en kwaliteit: 2014 – heden
(momenteel “slapend”)

Lid visitatiecommissie: 2012 – 2019

 

contactgegevens

Bezoekadres:

Nijmeegsebaan 61
6525 DX Nijmegen

g.hendriks@propersona.nl en via
secretariaat.research@propersona.nl

LinkedIn Gert-Jan Hendriks


Datum laatste aanpassing: 02-02-2022