Fellowship

 

Sneller groeien in de rol als medisch leider, gemakkelijker de weg vinden in de organisatie, meer kennis opdoen over bedrijfsvoering en de rol als regiebehandelaar: met het eenjarige fellowship-programma voor jonge psychiaters bouwen we aan betere kwaliteit van zorg. Het fellowship is tot nu toe uniek in GGZ-land.   

 

Hoofdopleider psychiatrie en initiatiefnemer Mario Braakman: ’Vakinhoudelijk zijn pas afgestudeerde psychiaters vaak prima voor hun taken toegerust. Maar voor zaken als management, leiderschap en bedrijfsvoering is tijdens de opleiding gewoonweg te weinig tijd. Het Fellowship ondersteunt de jonge psychiaters om sneller in hun rol als regiebehandelaar te groeien, en gemakkelijker de weg te vinden in de organisatie. Ook krijgen ze meer inzicht in de complexe relatie tussen behandelinhoud en bedrijfsvoering.’

 

 

Aantrekken en binden van talent

 

Het tekort aan psychiaters is groot. Daar probeert Pro Persona op in te spelen. Mario Braakman: ’Ook de Raad van Bestuur is gelukkig overtuigd van de noodzaak om te investeren in het aantrekken en binden van jonge psychiaters. Met het Fellowship bieden we een programma dat tot dusver uniek is in GGZ-land. Daarbij doen deelnemers dit niet in hun eigen tijd, en zijn de arbeidsvoorwaarden ‘volwaardig’. Dat maakt het ook extra aantrekkelijk.’

 

 

Management en leiderschap

 

Psychiater en deelnemer Jolies Smits ziet het Fellowship als een grote steun in de rug: ‘Als regiebehandelaar kom je vanaf dag één voor verschillende beleidsmatige psychiatrische uitdagingen te staan. Hier is in de opleiding tot psychiater maar beperkt aandacht voor. Het fellowship biedt mij op meerdere aspecten veel ondersteuning. Ik leer over managementstrategieën, maar ben ook bezig mijn eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Daarnaast leer ik veel over beleid, communicatie en organisatie.’

 


Mede-Fellows

 

Deelnemers ervaren de uitwisseling van ervaringen en de contacten die je opdoet als belangrijk pluspunt. Psychiater, programmaleider en deelnemer Gertrix Wijnhoven: ‘Het Fellowship biedt de mogelijkheid te reflecteren op je werk en je ontwikkeling. Het wordt zo gemakkelijker je rol te pakken als regiebehandelaar. Mijn mede-Fellows geven steun, inspiratie en feedback.'


Datum laatste aanpassing: 26-06-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliƫnten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliƫnten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliƫnten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiƫnten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten