Contact

IHT Crisisdienst Nijmegen

Bereikbaar via uw huisarts of hulpverlener van Pro Persona, secretariaat: (024) 343 65 40
Langeberg
Nijmeegsebaan 61
6525 DX Nijmegen

Postbus 7049, 6503 GM Nijmegen

secretariaat.langeberg@propersona.nl