U bent hier: Multi Complexe Zorg - KVBV - Duet

Wie zijn wij?

Duet in Wolfheze is een afdeling voor voortgezette klinische behandeling van Pro Persona. We bieden behandeling op maat aan volwassenen met psychiatrische aandoeningen, die ernstig uit evenwicht zijn geraakt. 

Samen werken wij aan het herstel op de volgende domeinen:

 • wonen
 • werken
 • leren
 • recreëren
 • zelfzorg
 • gezondheid
 • zingeving
 • sociale relaties.


De cliënten die bij ons in behandeling zijn, hebben behoefte aan veel structuur en veiligheid. Dit bieden wij door zoveel mogelijk nabij te zijn in de dagelijkse begeleiding. Samen met de cliënt werken we aan herstel; Naast de behandeling van de psychische aandoening helpen we de cliënt bij het opnieuw vormgeven van hun leven.


Het doel van de behandeling en begeleiding is gericht op stabilisatie en het vergroten van de zelfredzaamheid, zodat de cliënt (met zijn klachten) een zo normaal mogelijk leven kan leiden en kan doorstromen naar een geschikte vervolgplek.

Ons Team

Wij zijn een groot multidisciplinair team. We hechten waarden aan laagdrempelig contact en openheid binnen onderlinge samenwerking, zodat de behandeling zo goed mogelijk op de cliënt kan worden afgestemd. Ons team bestaat uit verschillende functies;

 • (senior)begeleiders/verpleegkundigen
 • afdelingsassistenten
 • psychiater
 • ervaringsdeskundige
 • verpleegkundige specialisten
 • maatschappelijk werker
 • arts
 • zorgbeveiligers
 • leerlingen/stagiaires
 • zorgmanager.

Locatie

Duet is een gesloten afdeling. Wij bieden intensieve tot zeer intensieve begeleiding. Ons gebouw in Wolfheze is verdeeld in twee units en beschikt in totaal over 35 bedden en twee ‘extra beveiligde kamers’. De units verschillen in de mate van zorgzwaarte en begeleiding.

Op unit 1 worden 20 cliënten met 4 á 5 professionals begeleidt.

Op unit 2 worden 15 cliënten met 2 á 3 professionals begeleidt.

Beide units hebben ondersteuning van afdelingsassistenten en een zorgbeveiliger. We hebben ‘interne dagbesteding’ op de afdeling voor onze cliënten. Zodra het mogelijk is nemen cliënten deel aan dagbesteding op het park van Pro Persona.


Datum laatste aanpassing: 09-05-2023