High Intensive Care | HIC | Nijmegen

 

De High Intensive Care (HIC) binnen Pro Persona is een klinische gesloten afdeling waar we mensen, onze cliënten, die in ernstige psychiatrische nood verkeren opvangen in een omgeving waar men zich veilig kan voelen en beschermd. Wij bieden respectvolle en intensive zorg waarbij zo min mogelijk toepassing van dwang en drang het belangrijkste uitgangspunt is en de eigen regie van de cliënt wordt terug gevonden.   

 

De klinische afdelingen van Pro Persona in Nijmegen, waar cliënten worden opgenomen, maken vanaf 1 januari 2021 onderdeel uit van Spoedeisende en Netwerkgerichte ( S&N) Zorg van Pro Persona. Hieronder vallen o.a. onze Medium Care, de crisisbeoordelingskamer en ook de ambulante, wijkgerichte zorg zoals FACT.

 


Werkomgeving & Team 
De opname van een cliënt gaat gepaard met hectiek, onrust, en soms dreigende agressie en/of geweld. Deze hectiek en het ontregelde gedrag van de cliënt, zijn of haar extreme angst of verwardheid kunnen druk leggen op het team en het extra moeilijk maken om de belangstellende en niet-veroordeelde houding die vereist is te bemoeilijken.  

 

Op de HIC gaat het altijd om kortdurende opnames. Behandeling van de psychiatrische crisis staat centraal. Dit gebeurt door het bieden van steun, structuur, medicatie, rust, bescherming, veiligheid dagactiviteiten en (groeps-) gesprekken. Bij behandeling op de HIC staat het stabilisatieproces centraal en hierbij zijn herstel van contact, communicatie en regie belangrijke uitgangspunten. 

 

Team 
Op de HIC werken wij met een team van ongeveer 30 professionele collega’s, bestaande uit begeleiders, verpleegkundigen, vak therapeuten, een klinisch psycholoog, een psychiater en een zorgmanager. Wij werken multidisciplinair samen waarin wij gelijkwaardig met elkaar optrekken. Ieders expertise, ervaring en inzicht wordt meegenomen om onze cliënten de juiste zorg op maat te bieden, waarbij wij nauw contact zoeken met het netwerk om de cliënt heen, zoals familie, naasten en collega instellingen.  

 

Wat vragen we van jou?

  • Je hebt een geduldige, respectvolle en gastvrije bejegening naar de cliënt en zijn of haar naasten;
  • Door jouw stabiele persoonlijkheid en onze cliënten als persoon te behandelen en zien, vrij van oordelen, draag je bij aan een kalme leefomgeving;
  • Je bent creatief. Dat uit zich in het tonen van lef en durf om te experimenteren. Werkwijzen kunnen vaak niet gestandaardiseerd worden, maar dienen voortdurend onderzocht te worden op zinvolheid in geval van de specifieke cliënten en context;
  • Jij communiceert open, transparant en eerlijk. Niet enkel naar de cliënt maar ook naar collega’s. De cliënt dient zich veilig te voelen, maar collega’s ook zodat zij onderling hun eigen grenzen kunnen bewaken.
  • Jij hebt een groot zelf reflecterend vermogen; als escalatie dreigt, zijn professionals in staat om zich bewust te zijn van eigen emoties en gedrag en daar adequaat mee om te gaan, zodanig dat zij de behandelrelatie en begrip voor de cliënt en zijn of haar familieleden behouden. 

 

Bekijk hier al onze vacatures.


Datum laatste aanpassing: 01-12-2021