Medium Care | MC | Nijmegen

 

NijmegenDe Medium Care (MC) binnen Pro Persona is een besloten afdeling en biedt een veilige plek aan iedereen die vanwege een psychiatrische ziekte of crisis, tijdelijk 24-uurs zorg nodig heeft. De afdeling is gericht op kortdurende zorg en opname, waarbij het herstel gericht is op terugkeer naar huis of een andere passende woonvorm. De nadruk van de behandeling ligt op stabiliseren en verbeteren van psychische en lichamelijke klachten door middel van vaktherapie bestaande uit; beeldende therapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. 

 

De klinische afdelingen van Pro Persona in Nijmegen, waar cliënten worden opgenomen, maken vanaf 1 januari 2021 onderdeel uit van Spoedeisende en Netwerkgerichte Zorg (S&N) van Pro Persona. Hieronder vallen onder andere onze MC en HIC units, de crisisbeoordelingskamer, de ambulante en wijkgerichte zorg zoals FACT.

 


Werkomgeving & Team
Op de MC gaat het altijd om kortdurende opnames. Waar mogelijk is de deur van de afdeling open en kan men op afspraak naar binnen en naar buiten voor oefentijden en/of verlof. Tussen 22:00 uur ’s avonds en 08:00 uur ’s ochtends is de deur van de afdeling dicht. Het werk is dynamisch en afwisselend, waarbij de focus van de behandeling ligt op de eerste stappen naar buiten en autonomie.

 

Als zorgprofessional treedt jij adequaat op, bewaak jij de rust en halen wij de scherpe randjes van de acute crisis. Wij dragen bij aan de eerste fase van het herstel van onze cliënten, dat doen wij stapsgewijs gezamenlijk met de cliënt. Anders dan op de HIC kun jij meer invloed uitoefenen op het contact met de cliënt. De ergste crisis is geweken en door ontstane rust is er meer contact met de cliënt mogelijk. 

 

De MC en HIC zijn afzonderlijke afdelingen en werken samen om de juiste zorg te bieden waarbij de MC gebruikt maakt van de extra beveiligde kamer (EBK) en Intensive care Unit (ICU) van de HIC. 

 

Team
De MC beschikt over een team van ongeveer 45 professionele collega’s, bestaande uit begeleiders verpleegkundigen, vak therapeuten, een klinisch psycholoog, een psychiater en een zorgmanager. Wij werken multidisciplinair samen waarin wij gelijkwaardig met elkaar optrekken. Ieders expertise, ervaring en inzicht wordt meegenomen om onze cliënten de juiste zorg op maat te bieden, waarbij wij nauw contact zoeken met het netwerk om de cliënt heen, zoals familie, naasten en collega instellingen. Samen werken wij aan het optimaliseren van het afdelingsprogramma en de bejegenings- en signaleringsplannen.

 


Wat vragen we van jou?

  • Jij blijft alert, behoudt een helicopterview, ook bij wisselende sferen zodat jij adequaat kunt reageren in onverwachte situaties;
  • Onze cliënten ervaren vaak persoonlijkheidsproblematiek. Dat kan zich uiten in uitdagend en provocerend gedrag. Dat vraagt om veel geduld en bepaalde mate van afstand. Onze cliënten vertonen soms manipulatief gedrag, dat vraagt om een stevige professionele werkhouding; 
  • Je bent kort verbonden aan onze cliënten. Hierdoor moet je niet de drive hebben om cliënten te willen “genezen´, maar heb je als persoon en professional de rust gevonden om vanuit het hier en nu verder te werken aan rust en van daaruit herstel. 

 

Bekijk hier al onze vacatures.


Datum laatste aanpassing: 01-12-2021