Geheimhouding

 

Alle medewerkers van Pro Persona hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt is vertrouwelijk. Niets van wat u zegt in de gesprekken mag naar buiten gebracht worden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.


Wij vragen u om ook zorgvuldig om te gaan met de gegevens van uw medecliënten.


Datum laatste aanpassing: 17-04-2018