Uitspraken Wvggz

Overig

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

Overplaatsing

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

KC23-011 07 maart 2023

De klacht over het ontbreken van een 8.16 formulier na overplaatsing wordt door de commissie gegrond verklaard. Met betrekking tot de overige klachten kan de commissie verweerder volgen. Deze klachten zijn ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

Overplaatsing

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

KC23-011 07 maart 2023

De klacht over het ontbreken van een 8.16 formulier na overplaatsing wordt door de commissie gegrond verklaard. Met betrekking tot de overige klachten kan de commissie verweerder volgen. Deze klachten zijn ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bezoekrecht

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC23-010 06 maart 2023

Alle klachten worden ongegrond verklaard door de commissie.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC23-009 06 maart 2023

De klacht wordt op formele gronden gegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC23-008 02 maart 2023

Na overplaatsing van ambulant naar klinische setting zijn geen 8.16 en 8.9 brieven uitgereikt. De klacht wordt om formele redenen gegrond verklaard.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Opname accommodatie

KC23-007 22 februari 2023

Er is geen aanzegging verplichte zorg uitgereikt onder de Voortgezette Crisismaatregel. Om die reden wordt de klacht gegrond verklaard.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Opname accommodatie

KC23-007 22 februari 2023

Aan alle voorwaarden die de Wvggz stelt aan verplichte zorg is voldaan. Er is sprake van ernstig nadeel. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC23-005 16 februari 2023

De commissie kan de inhoudelijke overwegingen van verweerder volgen en aan alle juridische verplichtingen is voldaan. De klachten zijn ongegrond.

Lees meer >>

Overplaatsing

Overplaatsing

KC23-004 03 februari 2023

Vanwege het ontbreken van een 8.16 formulier acht de commissie de klacht over overplaatsing gegrond.

Lees meer >>

Overig

KC23-003 26 januari 2023

De klacht over beperking vrijheden wordt gegrond verklaard op formele gronden. De commissie acht zich niet bevoegd om de klacht over beperking van het leefgeld te behandelen.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC23-002 25 januari 2023

De klacht over verplichte medicatie wordt op formele gronden gegrond verklaard. De klacht over de opname in een accommodatie is niet ontvankelijk.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC23-001 14 januari 2023

De commissie verklaart de klacht over verplichte medicatie als ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking telefoon/internet

Dwangmedicatie

Separatie

KC22-054 10 januari 2023

De commissie beoordeelt de ingediende klachten als ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

KC22-053 28 december 2022

De commissie beoordeelt de klacht over depotmedicatie en ambulante behandeling ongegrond.

Lees meer >>

Beperking telefoon/internet

Beperking telefoon/internet

KC22-052 19 december 2022

De klacht tegen langdurige inname van de smartphone wordt ongegrond verklaard vanwege het risico op ernstig nadeel voor klaagster.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-051 07 december 2022

De commissie kan de inhoudelijke overwegingen van verweerder volgen en er is voldaan aan de juridische eisen die de wetgever hieraan stelt. De klacht is ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-050 01 december 2022

Na ontslag uit de kliniek is er ambulant geen 8.9-brief uitgereikt aan klaagster. Om die reden beoordeelt de klachtencommissie de klacht gegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-049 28 november 2022

Een klacht tegen verplichte depotmedicatie wordt als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-047 14 november 2022

Een klacht tegen verplichte depotmedicatie wordt als ongegrond beoordeeld door de commissie.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-048 14 november 2022

Een klacht tegen verplichte medicatie wordt als ongegrond beoordeeld door de commissie.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-045 11 november 2022

Een klacht over verplichte medicatie wordt door de commissie als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Opname accommodatie

KC22-044 25 oktober 2022

Klacht tegen gedwongen opname wordt op formele en inhoudelijke gronden ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-043 10 oktober 2022

Klacht over verplichte medicatie wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-042 03 oktober 2022

Klacht over verplichte medicatie is ongegrond.

Lees meer >>

Voorwaarden en beperkingen bij tijdelijke onderbreking en beëindiging verplichte zorg

Voorwaarden en beperkingen bij tijdelijke onderbreking en beëindiging verplichte zorg

KC22-041 26 september 2022

De commissie beoordeelt de klacht over beëindiging van de opname als ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking telefoon/internet

Opname accommodatie

Separatie

KC22-037 13 september 2022

De commissie acht alle klachten ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-038 08 september 2022

De commissie acht zich onbevoegd inzake de klacht over verplichte medicatie

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-036 31 augustus 2022

Klachten tegen verplichte medicatie en opname kliniek worden als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-035 30 augustus 2022

Omdat er geen 8.9-brief is uitgereikt onder de verlengde crisismaatregel beoordeelt de commissie de klachten als gegrond

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-034 26 augustus 2022

Klacht tegen Haldol depotmedicatie wordt ongegrond verklaard

Lees meer >>

Opname accommodatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-033 11 augustus 2022

Klacht tegen opname accommodatie wordt om formele redenen gegrond verklaard

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

KC22-031 01 augustus 2022

De klachtencommissie is van oordeel dat de beperking bewegingsvrijheid volgens de vereisten in de Wvggz is toegepast en beoordeelt de klacht als ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-029 08 juli 2022

De commissie acht de ingezette verplichte zorg noodzakelijk. Ook is voldaan aan de vereisten die de Wvggz hieraan stelt. De klachten zijn ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-030 08 juli 2022

De commissie beoordeelt de klacht over medicatie als ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-028 18 juni 2022

De commissie beoordeelt de klacht over medicatie als ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-027 13 juni 2022

De commissie is van mening dat er geen sprake is van verplichte zorg en acht zich niet bevoegd de klacht te behandelen.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-026 23 mei 2022

Klachten over opname in een kliniek en verplichte medicatie worden ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-025 16 mei 2022

Beide klachten worden door de commissie als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-024 12 mei 2022

De ingezette verplichte zorg voldoet aan de hieraan gestelde eisen. De commissie acht de klacht over medicatie ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-023 09 mei 2022

Klachten over opname, medicatie en beperking bewegingsvrijheid worden door de commissie als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-022 09 mei 2022

Klacht tegen depotmedicatie is ongegrond.

Lees meer >>

Separatie

Separatie

KC22-021 02 mei 2022

Een klacht over (fysiek geweld bij) separatie wordt als ongegrond beoordeeld door de commissie.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-020 19 april 2022

De commissie beoordeelt de klachten over medicatie en opname in een kliniek als ongegrond.

Lees meer >>

Separatie

Separatie

KC22-019 14 april 2022

De commissie acht de klachten over separatie ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-017 12 april 2022

Klacht tegen medicatie is ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking telefoon/internet

Dwangmedicatie

KC22-016 24 maart 2022

Klachten over medicatie, inname communicatiemiddelen en beperking vrijheden worden ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-015 21 maart 2022

Een klacht over verplichte medicatie wordt als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-014 18 maart 2022

De commissie is van mening dat het antipsychoticum noodzakelijk is voor de behandeling van het toestandsbeeld en beoordeelt de klacht als ongegrond.

Lees meer >>

Separatie

Separatie

KC22-012 16 maart 2022

De commissie acht een klacht over separatie ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-011 23 februari 2022

De commissie acht de medicatie passend en aan de wettelijke vereisten is voldaan. De klacht is ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Dwangmedicatie

Overig

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

KC22-010 21 februari 2022

De commissie constateert een procedurefout en verklaart de klacht over het niet correct informeren over verplichte zorg gegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-009 16 februari 2022

De klachten over de klinische opname en de verplichte medicatie worden door de commissie ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-008 14 februari 2022

De klacht over dwangmedicatie is ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-007 07 februari 2022

De verplichte zorg voldoet aan alle wettelijke vereisten. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-006 07 februari 2022

De klacht over medicatie wordt gegrond verklaard.

Lees meer >>

Overig

Overig

KC22-003 07 februari 2022

Klager is bij een vluchtpoging ernstig gewond geraakt. De commissie is van mening dat er geen sprake is van onzorgvuldig handelen. De klacht is ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-004 01 februari 2022

De klacht wordt op formele gronden gegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC22-002 17 januari 2022

De commissie is van oordeel dat aan de wettelijke eisen van de verplichte zorg is voldaan en acht de klacht ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-046 11 januari 2022

De commissie acht een klacht over verplichte medicatie ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Dwangmedicatie

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

KC21-044 22 december 2021

Inzake de verplichte medicatie oordeelt de commissie dat verweerder niet heeft voldaan aan de wettelijke vereisten. De klacht over informatie in het medisch dossier wordt als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-045 21 december 2021

De commissie is van mening dat de klachten met betrekking tot verplichte medicatie ongegrond zijn.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Separatie

KC21-042 09 december 2021

De commissie beoordeelt een klacht over verplichte medicatie en separatie als ongegrond.

Lees meer >>

Separatie

Separatie

KC21-041 07 december 2021

De commissie oordeelt dat de klacht over separatie gegrond is en kent een schadevergoeding toe.

Lees meer >>

Overplaatsing

Overplaatsing

KC21-039 01 december 2021

Klaagster heeft vrijwillig meegewerkt aan overplaatsing. Er is geen sprake van verplichte zorg. De commissie acht zich niet bevoegd.

Lees meer >>

Overig

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

Separatie

KC21-038 30 november 2021

De commissie verklaart de klachten over verplichte medicatie en separatie ongegrond en acht klager niet ontvankelijk in de klacht over opname in de accommodatie.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-037 16 november 2021

Uit de aangeleverde stukken is gebleken dat de verplichte zorg is gestart na indiening van de klacht. De commissie acht zich niet bevoegd de klacht te behandelen.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-036 10 november 2021

De commissie komt tot de conclusie dat de beslissing van verweerder om tot verplichte medicatie over te gaan voldoet aan de criteria van doelmatigheid, proportionaliteit, subsidiariteit en zorgvuldigheid en dat daarom aan het gestelde criterium in artikel 8:9 onder a. Wvggz is voldaan.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC21-035 05 november 2021

De commissie verklaart de klacht gericht tegen verplichte medicatie, beperking bewegingsvrijheid en opname in de accommodatie ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-034 03 november 2021

De commissie ziet de medische noodzaak van de verplichte medicatie en stelt vast dat aan de wettelijke vereisten is voldaan. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-033 02 november 2021

De commissie acht de klachten tegen de verplichte medicatie en de fixatie bij toediening van die medicatie ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC21-032 18 oktober 2021

Klachten over medicatie, opname in kliniek en beperking vrijheden worden ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-030 14 oktober 2021

De commissie beoordeelt de klacht over verplichte medicatie als ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-029 12 oktober 2021

Klacht tegen ophoging olanzapine wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-028 07 oktober 2021

De commissie verklaart de klacht tegen omzetting van orale medicatie naar depot ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-027 06 oktober 2021

De commissie acht de klacht tegen het verhogen van de frequentie van depot op formele gronden gegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-026 04 oktober 2021

De commissie is van mening dat medicatie paliperidon depot noodzakelijk is en beoordeelt de klacht als ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-025 12 september 2021

Bij de beoordeling concludeert de commissie dat klaagster de medicatie op vrijwillige basis heeft ingenomen en acht zich niet hierdoor niet bevoegd de klacht te behandelen.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-024 12 september 2021

De klacht tegen de medicatie wordt door de commissie als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Behandelplan

Behandelplan

KC21-021 16 augustus 2021

Klager verzet zich tegen ECT behandeling. Commissie acht de klacht ongegrond.

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

KC21-020 04 augustus 2021

Er is geen sprake van verplichte zorg dus de commissie acht zich niet bevoegd de klacht te beoordelen.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-019 01 augustus 2021

De commissie is van oordeel dat er nog geen sprake is van verplichte zorg en acht zich niet bevoegd de klacht te behandelen.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-018 01 augustus 2021

Klacht tegen medicatie en opname op gesloten afdeling. Beide klachten worden ongegrond verklaard door de commissie.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

KC21-017 28 juli 2021

Verplichte zorg is niet aangezegd bij toezicht urinecontrole en beperking vrijheden. De commissie acht de klacht gegrond.

Lees meer >>

Strafrechtelijke plaatsing

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

KC21-016 06 juli 2021

Klager is in de instelling geplaatst op basis van een ISD maatregel. De commissie acht zich niet bevoegd de klachten te behandelen.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Separatie

KC21-014 28 juni 2021

Klacht over dwangmedicatie en insluiting EBK worden beiden ongegrond verklaard door de commissie.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-013 21 juni 2021

Verweerder heeft niet voldaan aan de formele vereisten van verplichte zorg. De commissie beoordeelt de klacht gegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-011 14 juni 2021

De commissie kent een schadevergoeding toe van 50 euro vanwege ontbreken motivatie en duur verplichte zorg.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking telefoon/internet

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC21-012 08 juni 2021

Na een gehonoreerd schorsingsbesluit is verslechtering in het toestandsbeeld zichtbaar. De commissie acht de klachten ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-010 01 juni 2021

Commissie acht een klacht tegen behandeling met dwangmedicatie ongegrond.

Lees meer >>

Separatie

Separatie

KC21-009 08 mei 2021

Commissie acht klacht tegen plaatsing EBK ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

KC21-008 21 april 2021

Klachten m.b.t. medicatie, beperking bewegingsvrijheid en behandeling diabetes worden door de commissie als ongegrond beoordeeld

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

Separatie

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

KC21-007 01 april 2021

De klachten richten zich op alle in de verlengde crisismaatregel opgenomen verplichte zorg. Alle klachten worden ongegrond verklaard. De klacht tegen de maatregel zelf wordt niet ontvankelijk verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

KC21-004 31 maart 2021

Klachten over dwangmedicatie en beperking bewegingsvrijheid ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-005 30 maart 2021

Klacht tegen dwangmedicatie ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-006 21 maart 2021

Klacht tegen dwangmedicatie is ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-003 08 maart 2021

Klacht over dwangmedicatie wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Behandelplan

Dwangmedicatie

Separatie

KC21-002 05 maart 2021

Klager heeft een klacht ingediend tegen dwangmedicatie, behandeling met insuline en separatie. Alle klachten worden door de commissie ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-001 19 februari 2021

Klacht over dwangmedicatie ongegrond verklaard door de commissie.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC20-060 06 januari 2021

Klacht tegen dwangmedicatie ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

BC20-058 17 december 2020

Klaagster is van mening dat er sprake is van willekeur bij het beperken van haar bewegingsvrijheid. Klachtencommissie acht dit ongegrond.

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

BC 20-057 12 november 2020

Vanwege het niet meewerken aan een urinecontrole worden de vrijheden van cliënt ingenomen. De klachtencommissie beoordeelt de klacht ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC 20-055 26 oktober 2020

Klacht over ambulante Verplichte Zorg (dwangmedicatie) deels gegrond verklaard en schadevergoeding toegekend.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC 20-054 19 oktober 2020

Klacht tegen dwangmedicatie wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Overig

Opname accommodatie

BC 20-051 13 oktober 2020

Klaagster is het niet eens met haar ontslag uit de kliniek. Ze eist nakoming van het zorgplan en wenst overplaatsing naar een andere kliniek.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC 20-052 12 oktober 2020

Klacht over dwangmedicatie door de commissie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Opname accommodatie

Opname accommodatie

BC 20-049 29 september 2020

Klacht tegen opname in een kliniek is ongegrond verklaard

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Overig

BC 20-050 29 september 2020

Klacht tegen ambulante Verplichte Zorg (dwangmedicatie) gegrond verklaard. Schadevergoeding toegekend.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

BC 20-045 25 augustus 2020

Klacht tegen gedwongen opname omdat voorkeur bestond voor verplichte zorg in ambulante setting en klacht tegen dwangmedicatie. Beide klachten ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC 20-042 29 juli 2020

Klacht over dwangmedicatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

BC 20-039 21 juli 2020

Klacht over bewegingsvrijheid ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-038 10 juli 2020

Klacht tegen dwangmedicatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel

Separatie

BC 20-028 08 juni 2020

Klacht met betrekking tot separatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

Crisismaatregel niet tijdig opgeheven

BC 20-029 03 juni 2020

Klacht ongegrond verklaard. Opheffen crisismaatregel gaat via een vastgestelde wettelijke procedure. Verweerder heeft gedaan wat hij moest doen; een second opinion aanvragen en de GD inlichten.

Lees meer >>

Zorgmachtiging

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

BC 20-026 20 mei 2020

Er wordt geklaagd dat opname niet nodig zou zijn geweest en klaagster is het tevens niet eens met de voorgeschreven verplichte medicatie omdat ze het niet eens is met haar diagnose. De commissie acht zich onbevoegd ten aanzien van de eerste klacht en acht de tweede klacht ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-025 15 mei 2020

Schorsingsverzoek gehonoreerd. Gemachtigde niet aanwezig bij inhoudelijke behandeling in verband met bezwaar verweerder. Klacht ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-024 13 mei 2020

Klacht tegen dwangbehandeling met ECT ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Zorgmachtiging

Beperking telefoon/internet

Dwangmedicatie

Separatie

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

BC 20-023 13 mei 2020

Klacht tegen de (uitvoering van) de crisismaatregel is niet ter beoordeling van de klachtencommissie, er kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Overige klachten ongegrond.

Lees meer >>

Overig

BC 20-020 01 mei 2020

In verband met het toestandsbeeld van klager zijn de pogingen om een hoorzitting te laten plaatsvinden niet geslaagd. Door het ontbreken van hoor- en wederhoor kan de commissie niet tot een uitspraak komen.

Lees meer >>

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

BC 20-018 13 april 2020

Klachten met betrekking tot verplichte opname in accommodatie, separatie onder dwang, beperking bezoekrecht, beperking bewegingsvrijheid, telefoonbeperking en onvoldoende schriftelijke informatie over de redenen waarom er verplichte zorg is toegepast. De klachtencommissie acht zich voor drie klachten niet bevoegd om deze te behandelen, acht twee klachten ongegrond en een klacht gegrond. Er werd verzocht om ambtshalve schadevergoeding toe te kennen. De commissie wijst de schadeclaim af omdat bij een ambtshalve toekenning het initiatief van de commissie zelf uitgaat.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-017 06 april 2020

Mondeling aangekondigde behandeling met dwangmedicatie. Klacht gegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-016 06 april 2020

Het gaat om klachten met betrekking tot de keuze van medicatie en de dosering ervan. De klachten zijn ongegrond verklaard.

Lees meer >>
Geen resultaten gevonden