Uitspraken Wvggz

Dwangmedicatie

BC 20-016 06 april 2020

Het gaat om klachten met betrekking tot de keuze van medicatie en de dosering ervan. De klachten zijn ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-017 06 april 2020

Mondeling aangekondigde behandeling met dwangmedicatie. Klacht gegrond verklaard.

Lees meer >>

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

BC 20-018 13 april 2020

Klachten met betrekking tot verplichte opname in accommodatie, separatie onder dwang, beperking bezoekrecht, beperking bewegingsvrijheid, telefoonbeperking en onvoldoende schriftelijke informatie over de redenen waarom er verplichte zorg is toegepast. De klachtencommissie acht zich voor drie klachten niet bevoegd om deze te behandelen, acht twee klachten ongegrond en een klacht gegrond. Er werd verzocht om ambtshalve schadevergoeding toe te kennen. De commissie wijst de schadeclaim af omdat bij een ambtshalve toekenning het initiatief van de commissie zelf uitgaat.

Lees meer >>

Overig

BC 20-020 01 mei 2020

In verband met het toestandsbeeld van klager zijn de pogingen om een hoorzitting te laten plaatsvinden niet geslaagd. Door het ontbreken van hoor- en wederhoor kan de commissie niet tot een uitspraak komen.

Lees meer >>

Zorgmachtiging

Beperking telefoon/internet

Dwangmedicatie

Separatie

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

BC 20-023 13 mei 2020

Klacht tegen de (uitvoering van) de crisismaatregel is niet ter beoordeling van de klachtencommissie, er kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Overige klachten ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-024 13 mei 2020

Klacht tegen dwangbehandeling met ECT ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-025 15 mei 2020

Schorsingsverzoek gehonoreerd. Gemachtigde niet aanwezig bij inhoudelijke behandeling in verband met bezwaar verweerder. Klacht ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Zorgmachtiging

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

BC 20-026 20 mei 2020

Er wordt geklaagd dat opname niet nodig zou zijn geweest en klaagster is het tevens niet eens met de voorgeschreven verplichte medicatie omdat ze het niet eens is met haar diagnose. De commissie acht zich onbevoegd ten aanzien van de eerste klacht en acht de tweede klacht ongegrond.

Lees meer >>

Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel

Separatie

BC 20-028 08 juni 2020

Klacht met betrekking tot separatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

Crisismaatregel niet tijdig opgeheven

BC 20-029 03 juni 2020

Klacht ongegrond verklaard. Opheffen crisismaatregel gaat via een vastgestelde wettelijke procedure. Verweerder heeft gedaan wat hij moest doen; een second opinion aanvragen en de GD inlichten.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC20-038 10 juli 2020

Klacht tegen dwangmedicatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

BC20-039 21 juli 2020

Klacht over bewegingsvrijheid ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC20-042 29 juli 2020

Klacht over dwangmedicatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Opname accommodatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

BC20-045 25 augustus 2020

Klacht tegen gedwongen opname omdat voorkeur bestond voor verplichte zorg in ambulante setting en klacht tegen dwangmedicatie. Beide klachten ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

BC20-045 25 augustus 2020

Klacht tegen gedwongen opname omdat voorkeur bestond voor verplichte zorg in ambulante setting en klacht tegen dwangmedicatie. Beide klachten ongegrond verklaard.

Lees meer >>
Geen resultaten gevonden