Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

 

Bent u patiënt van Pro Persona en heeft u vragen over uw rechten bij behandeling, opname, verblijf of bejegening? Of heeft u een klacht waar u met uw behandelaar niet uitkomt? Dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon.
 
De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) geeft u advies en bijstand. De PVP weet welke rechten en plichten u als patiënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft en kan uw vragen hierover beantwoorden. De PVP kan u ook helpen bij klachten over een GGZ-instelling.
 

 

Met welke vragen kan ik terecht?

 

U kunt alle vragen stellen die te maken hebben met uw rechten en plichten als patiënt in de geestelijke gezondheidszorg. De PVP informeert en adviseert u zo goed mogelijk over uw rechten en over zijn/haar functie en taken.

 
Veelgestelde vragen zijn:
  • Kan ik andere medicijnen krijgen?
  • Mag ik van de afdeling af?
  • Kan ik ontslagen worden tegen mijn wil?
  • Mag ik mijn dossier inzien?

 

 

Ondersteuning bij klachten

 

Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent. Dingen zijn niet gegaan zoals u verwacht had. Een klacht kan overal over gaan, bijvoorbeeld over de gang van zaken bij een overplaatsing, over de bejegening door medewerkers of over het eten. U kunt ook een klacht hebben over een gedwongen ontslag of over de omgang met uw medische gegevens.

 

Veelgehoorde klachten zijn:

  • Ik voel me niet serieus genomen.
  • Ik heb veel last van bijwerkingen van de medicatie.
  • Ik heb geen vrijheden en die wil ik wel.

 

U kunt aan degene over wie u een klacht heeft uw klacht vertellen. Een gesprek met die persoon is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Helpt een gesprek niet, dan kunt u het hogerop zoeken. U gaat met uw klacht bijvoorbeeld naar de zorgmanager of de directie. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Pro Persona.

Klachten over dwang kunt u ook indienen bij de klachtencommissie van Pro Persona.

De PVP kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht.

 

 

Over de PVP

 

De patiëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig en partijdig voor u als patiënt. De PVP behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet en stelt zich partijdig op aan uw kant. Bovendien is de PVP onafhankelijk. Hij/zij is niet in dienst bij Pro Persona maar bij de landelijke Stichting PVP. De PVP heeft een geheimhoudingsplicht en handelt alleen met uw toestemming. Zonder uw toestemming praat de PVP niet met anderen over u of over uw klacht. Hij/zij informeert u over ondernomen acties en alle verkregen informatie. Indien nodig verwijst de PVP u door. De werkzaamheden van de PVP hebben een wettelijke basis in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en het besluit Patiëntenvertrouwenspersoon Bopz.

 

 

Hoe maak ik een afspraak?

 

U kunt de PVP bellen of appen voor een afspraak of een e-mail sturen als u klinisch in behandeling bent of gebruik maakt van beschermd wonen. U kunt de PVP ook op de afdeling ontmoeten, want de PVP komt regelmatig langs. U mag altijd contact met de PVP opnemen, ook onder therapietijd of als u gesepareerd bent. Tijdens het gesprek luistert de PVP naar uw vraag en geeft soms meteen advies. Indien u de hulp van de PVP wilt bij het oplossen van uw klacht, besluit u samen wat u en de PVP gaan doen. Indien u ambulante behandeling ontvangt dient u in eerste instantie gebruik te maken van de Helpdesk van de Stichting PVP in Utrecht. Als telefonische bemiddeling niet toereikend is, wordt u naar de PVP verwezen die het dichtst bij u in de buurt werkzaam is.

 

U kunt ook via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een PVP. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en u gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

 

Patiëntenvertrouwenspersonen werkzaam binnen Pro Persona

 

 

Lees meer op de website van de Stichting PVP. U vindt daar naast meer informatie over uw rechten ook voorbeeldbrieven en filmpjes over de ondersteuning van een PVP.

 

Wanneer geen PVP bereikbaar is

dan is de helpdesk bereikbaar.

 

Stichting patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht

0900 - 444 8888
helpdesk@pvp.nl

Bereikbaar:
ma t/m vr tussen 10.00 en 16.00 uur.
Zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

 

 

Verblijf op basis van de Wet langdurige zorg

 

Regio Arnhem

 

Verblijft u op basis van de Wet langdurige zorg bij ons in de regio Arnhem? Dan kunt u ook gebruik maken van: de cliëntvertrouwenspersoon van het Menzis zorgkantoor.

 


Datum laatste aanpassing: 17-05-2021