Schematherapie voor (chronische) angstpatiënten

 

Schematherapie is ontwikkeld als behandeling voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en andere chronische problematiek waarbij een karakterologische component wordt verondersteld. Initieel werd schematherapie vooral gebruikt bij de behandeling van patiënten met een borderline- of antisociale persoonlijkheidsstoornis (Cluster-B). Echter, de laatste jaren is er een groeiende belangstelling ontstaan voor het gebruik van schematherapie bij minder bekende doelgroepen, zoals patiënten met chronische angststoornissen die weinig profijt hebben van reguliere, effectieve behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie(CGT).

Binnen ons project richten wij ons specifiek op schematherapie voor chronische angstpatiënten. Met behulp van verschillende onderzoeken willen wij drie doelen bereiken. Ten eerste willen wij de effectiviteit van schematherapie voor angstpatiënten in kaart brengen. Ten tweede willen wij een beter begrip krijgen van de werkingsmechanismen van schematherapie en ten derde willen wij de veronderstellingen in de theorie van schematherapie toetsen. Door deze doelen te behalen hopen wij een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van effectieve behandelingen voor chronische angststoornissen.

 

Onderzoekers

Nancy Peeters

Julie Krans

Gert-Jan Hendriks

Boris van Passel

Eni Becker

 

Locatie en contactgegevens

Gebouw Sterrenberg

Nijmeegsebaan 61, 6525 DX Nijmegen

n.peeters@propersona.nl  

 

 

Publicaties


Datum laatste aanpassing: 28-03-2024