Vragenlijsten (ROM)

 

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Klik hier om naar de vragenlijsten (ROM) te gaan.

 

 

Waarom we bij Pro Persona vragenlijsten gebruiken

 

Wij vinden het belangrijk om samen met u na te gaan hoe uw behandeling verloopt en of u de best passende hulp krijgt. We meten dit met behulp van de ROM-vragenlijst. Op verschillende momenten vragen we u om digitaal zo’n lijst in te vullen: vóór de eerste afspraak, enkele malen tijdens de behandeling en na afsluiting van de behandeling. Na afsluiting van uw behandeling vragen we ook naar uw ervaringen met onze hulp en hoe tevreden u bent over onze dienstverlening. Deze informatie gebruiken wij om onze behandeling en dienstverlening te verbeteren.
 
  

Hoe werkt het?

 

U kunt de vragenlijst invullen op elke computer met een internetverbinding. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en later de rest van de vragen in te vullen. Heeft u geen e-mailadres, wilt u dit niet doorgeven of lukt het niet om vragenlijst in te vullen via internet? Meld dit dan alstublieft bij het secretariaat van de afdeling waar uw behandeling plaatsvindt.

  

 

 

 

SBG en Verzekeraars

 

Voorheen werden de ROM-gegevens verzameld en geanalyseerd door Stichting Benchmark GGZ (SBG) om te kwaliteit van de behandelingen bij Pro Persona te vergelijken met behandelingen bij andere zorgaanbieders. Deze gegevens werden gepseudonimiseerd. Dat betekent dat identificerende gegevens worden vervangen door versleutelde gegevens. Doordat de gegevens gepseudoniminseerd worden, is de privacywetgeving (AVG) van toepassing.

 

Op 23 maart 2017 heeft Minister Schippers laten weten dat er geen wettelijke grondslag is voor het delen van ROM-gegevens. Om deze reden is Pro Persona gestopt met het aanleveren van de ROM-gegevens aan SBG. Wij blijven de vragenlijsten echter wél gebruiken om onze behandeling en dienstverlening te verbeteren.

 


Wetenschappelijk onderzoek

 

Omdat we voortdurend bezig zijn onze zorg te verbeteren, worden de gegevens uit vragenlijsten ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden de gegevens eerst geanonimiseerd en zijn daarmee niet herleidbaar naar uw persoon. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat aangeven bij zorgmonitor@propersona.nl


Datum laatste aanpassing: 24-05-2019

Actuele situatie behandelingen en bezoekregeling

Op dit moment zijn de groepsbehandeling en ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten weer gestart. De inrichting van onze gebouwen is aangepast, en we letten extra op hygiëne. Onze oproep is en blijft: als je psychische klachten hebt, meld je dan bij de huisarts. Juist in deze coronatijd is het belangrijk niet met klachten te blijven rondlopen. Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling.

Bezoek weer toegestaan voor klinieken

We hebben de verlof -en bezoekregeling voor onze klinieken versoepeld: bezoek is weer toegestaan. Dat wil zeggen: maximaal 1 bezoeker per persoon voor maximaal 1 uur. We controleren daarbij zorgvuldig of bezoekers geen klachten hebben. Lees meer over de regeling op www.propersonacoronavirus.nl onder FAQ.

Ben je cliënt? Stel dan ook je vragen aan je behandelaar.

Sluiten