Een vergelijking van symptoom presentaties en behandeluitkomsten tussen jongere volwassenen en oudere volwassenen met een angststoornis, obsessief compulsieve stoornis of posttraumatische stress stoornis

Er is weinig bekend over de effectiviteit van behandelingen van ouderen met een angststoornis, obsessief compulsieve stoornis (OCS) of posttraumatische stress stoornis (PTSS). Daarnaast wordt er vaak verondersteld dat er verschillen zijn in symptoom presentaties van klachten tussen oudere volwassenen en jongere volwassenen. Ook wordt er niet zelden verondersteld dat ouderen minder goed profiteren van een gerichte psychologische behandeling dan jongere volwassen. Mijn onderzoek richt zich erop om allereerst te onderzoeken op welke leeftijd zich er verschillen voordoen in symptoom presentaties over de levensloop heen. Vervolgens zal ik de effectiviteit van behandelingen voor ouderen met een angststoornis, OCS of PTSS onderzoeken en deze uitkomsten vergelijken met jongere volwassenen.

Onderzoekers

Promovenda: Melissa Guineau

Onderzoeksteam: Nessa Ikani, Gert-Jan Hendriks, Bea Tiemens, Richard Oude Voshaar

 

Locatie en contactgegevens

Melissa Guineau

Pro Persona

Nijmeegsebaan 61

6525 DX Nijmegen

E-mail: m.guineau@propersona.nl

 

Partners

Universiteit Leiden, UMC Groningen, Radboud Universiteit, Indigo

 

Publicaties


Datum laatste aanpassing: 28-03-2024