Klachten

 

De medewerkers van Pro Persona doen er alles aan om u te behandelen op een manier die bij uw wensen en verwachtingen past. Toch blijft het mensenwerk. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, of dat het contact met uw hulpverleners anders verloopt dan verwacht. Als u hierover een klacht heeft, willen wij dat graag weten. Dan kunnen wij samen met u zoeken naar een oplossing. Bovendien kunnen wij maatregelen nemen die de hulpverlening kan verbeteren. Meer informatie over de klachten kunt u vinden in de brochure ‘Heeft u een klacht?’.

 

 

Klachten over een gedraging van een medewerker

 
Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Ook kunt u hierbij de leidinggevende betrekken. Als u dit prettig vindt, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze treedt op als bemiddelaar en zoekt samen met u en de overige betrokkenen naar een oplossing. Er zijn klachtenfunctionarissen in de regio's Arnhem, Nijmegen, RivierenlandVeluwe Vallei en Wolfheze

Aan de bemiddeling van een klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

 

Krijgt u verplichte zorg of denkt men er over na u verplichte zorg op te leggen? Dan hebt u ook recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De ondersteuning van een pvp is gratis. Er is een pvp voor Arnhem, een pvp voor Ede, Lunteren, TielVeenendaal en FACT Nijmegen een pvp voor Nijmegen en Wolfheze.

 
Als u niet in gesprek wilt of u niet tevreden bent over de uitkomst van uw gesprek met de direct betrokkene(n), dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Hiervoor gebruikt u het digitaal in te vullen Klachtenformulier Cliënten (Wkkgz).

U kunt dit klachtenformulier ook als PDF downloaden en invullen.
Dit formulier stuurt u naar het directiesecretariaat van de locatie waar u in behandeling bent.

 

Pro Persona is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg. Hier kunt u terecht als u eerst een schriftelijke klacht heeft ingediend bij Pro Persona en u het niet eens bent met de uitkomst van uw klachtafhandeling.

 

 

Onafhankelijke klachtencommissie Wvggz

 

Heeft u een klacht die betrekking heeft op dwangmedicatie, dwangbehandeling, separatie, beperking vrijheden, het uitoefenen van toezicht, onderzoek aan kleding of lichaam, onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen, het controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen of het niet toepassen van het zorgplan dan valt uw klacht onder de klachtencommissie Wvggz.


Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Ook kunt u hierbij de leidinggevende betrekken.

U kunt advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) krijgen. De ondersteuning van een pvp is gratis. Er is een pvp voor Arnhem, een pvp voor Ede, Lunteren, TielVeenendaal en FACT Nijmegen en een pvp voor Nijmegen en Wolfheze.

 

Als u niet in gesprek wilt of niet tevreden bent over de uitkomst van uw gesprek met de direct betrokkenen, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie Wvggz. Dit kan middels het digitaal in te vullen Klachtenformulier Cliënten Wvggz.

 

U kunt dit klachtenformulier ook als PDF downloaden en invullen. U kunt het ingevulde formulier vervolgens opsturen of in Wolfheze in het hoofdgebouw in het postvak van de klachtencommissie (laten) leggen.

 

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie of heeft de commissie niet tijdig een beslissing genomen, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechter ter verkrijging van een beslissing over de klacht.

 

 

Klachten Jeugd

 

De onafhankelijke klachtencommissie Wvggz is er ook voor cliënten van de afdeling Jeugd met betrekking tot klachten op grond van de Jeugdwet.

Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Ook kunt u hierbij de leidinggevende betrekken.

U kunt hierbij hulp inschakelen van de vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ).

Als u niet in gesprek wilt of niet tevreden bent over de uitkomst van uw gesprek met de direct betrokkenen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. U kunt dit klachtenformulier als PDF downloaden en invullen. U kunt dit vervolgens opsturen of in Wolfheze in het hoofdgebouw in het postvak van de klachtencommissie (laten) leggen. Hier vindt u de adresgegevens van de klachtencommissie Wvggz.

 

Pro Persona is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg. Hier kunt u terecht als u eerst een schriftelijke klacht heeft ingediend bij Pro Persona en het niet eens bent met de uitkomst van uw klachtafhandeling.

 

Familie

 

Bent u als familie of naastbetrokkene ontevreden over uw bejegening door medewerkers van  Pro Persona? Bespreek dit dan met de medewerker of diens leidinggevende. Wanneer het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen kunt u het Klachtenformulier familie en naasten invullen. Meer informatie kunt u vinden in onderstaande brochures:
- Folder FVP
- Folder Familie en naastenraad – En, hoe gaat het met u?


De landelijke Geschillencommissie Zorg is niet toegankelijk voor klachten over gedragingen jegens familie en naasten.

 

Lees meer
Klachtenreglement Cliënten (Wkkgz)
Bijlage vergoeding kosten geschillencommissie (Wkkgz)
Klachtenreglement Wvggz
Klachtenreglement Jeugd
Klachtenreglement Familie en naasten
Cliëntenraden


Lees meer

Klachten - Algemene informatie over de hoorzitting - Jeugd
Klachten - Algemene informatie over de hoorzitting - Wvggz
Klachten - Heeft u een klacht? - Laat het ons weten!

Datum laatste aanpassing: 12-11-2021