Onze locaties

Arnhem

Acute Deeltijd Behandeling Ouderen
Acute Opname Ouderen
Algemene contactgegevens
Cliëntenraad Arnhem
Ervaringsdeskundigen Arnhem
FACT Centraal Arnhem
FACT Kind en Jeugd regiogemeenten Arnhem
FACT Noord Arnhem
FACT Oost Arnhem
FACT VIP Arnhem
FACT Zuid Arnhem
GGZ consultatie regio Arnhem
High & Intensive Care Arnhem
IHT Crisisdienst Arnhem
Jeugd
Klachtenfunctionaris regio Arnhem
Ouderen
Volwassenen

Ede

Acute Opname Volwassenen
Algemene contactgegevens
Cliëntenraad Veluwe Vallei
De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden (Jeugd)
De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden (Volwassenen en Ouderen)
Deeltijd- of dagbehandeling
Ervaringsdeskundigen Ede
FACT Ede-Wageningen
Geestelijke Verzorging Veluwe Vallei
GGZ consultatie regio Veluwe Vallei (Ede en omstreken)
IHT Crisisdienst Veluwe Vallei (Ede en omstreken)
Jeugd
Klachtenfunctionaris regio Veluwe Vallei
Ouderen
Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden
Volwassenen

Lent

Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (deeltijdbehandeling)
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (kliniek)
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (kliniek, polikliniek, deeltijd)

Lunteren

Centrum voor Psychotherapie Lunteren
Geestelijke Verzorging Centrum voor Psychotherapie

Nijmegen

ACT-team Vroege Interventie Psychose
Algemeen nummer Pro Persona Nijmegen
Centrum voor Psychotherapie Nijmegen
Cliëntenraad Nijmegen
Dagbesteding Nijmegen
Ervaringsdeskundigen Nijmegen en Lent
Expertisecentrum Depressie
FACT 4 Nijmegen
FACT VIP Nijmegen
GGZ consultatie regio Nijmegen
High & Intensive Care Nijmegen
IHT Crisisdienst Nijmegen
Jeugd
Klachtenfunctionaris regio Nijmegen
Medium care 1 en 2
Ouderen
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (polikliniek)
Volwassenen
Wingerd

Tiel

Algemene contactgegevens
Cliëntenraad Tiel
Ervaringsdeskundigen Tiel
Geestelijke Verzorging Rivierenland
GGZ consultatie regio Rivierenland (Tiel en omstreken)
IHT Crisisdienst Rivierenland (Tiel en omstreken)
Jeugd
Klachtenfunctionaris regio Rivierenland
Ouderen
Patiëntenvertrouwenspersoon Arnhem Ede Lunteren Tiel Veenendaal
Volwassenen

Veenendaal

FACT Veenendaal
Ouderen

Wolfheze

Algemene contactgegevens
Cliëntenraad Wolfheze
Communicatie
Dagbesteding & Arbeidsrehabilitie Wolfheze
Duet
Expertisecentrum Neuropsychiatrie (polikliniek Thalamus)
Expertisecentrum Neuropsychiatrie (Winklerkliniek)
Familie en naastenraad
Familievertrouwenspersoon
Geestelijke Verzorging
Historisch Museum
Klachtencommissie Jeugd, Wvggz en BOPZ
Klachtenfunctionaris Wolfheze
Kompas, forensische psychiatrie
KVBO 5
Langdurige Zorg Ouderen
Langdurige Zorg Volwassenen
Patiëntenvertrouwenspersoon Lent Wolfheze
Patiëntenvertrouwenspersoon Nijmegen Wolfheze
Plein 1-2
Raad van Bestuur
Triade 1-2
Triade 3-4
Triade 5-6

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten