Onze locaties

Amsterdam

Amsterdam Jeugd (Doven & Slechthorenden)
De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden (Volwassenen en Ouderen)

Arnhem

Algemene contactgegevens
Arnhem Jeugd (Braamberg)
Cliëntenraad Arnhem
Diagnose Advies Centrum Allochtonen
Ervaringsdeskundigen Arnhem
FACT Centraal Arnhem
FACT Noord Arnhem
FACT Oost Arnhem
FACT VIP Arnhem
FACT Zuid Arnhem
Geestelijke verzorging Ouderen
Geestelijke Verzorging Volwassenen
GGZ consultatie regio Arnhem
IHT Crisisdienst Arnhem
Klachtencommissie Arnhem
Ouderen
Patiëntenvertrouwenspersoon Arnhem Lent Wolfheze
Volwassenen

Ede

(Acute) opname en deeltijd- of dagbehandeling
Algemene contactgegevens
Ambulante specialistische behandeling in Ede
Cliëntenraad Veluwe Vallei
Dagkliniek Ede
De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden (Volwassenen en Ouderen)
Ede Jeugd (Doven & Slechthorenden)
Ede Jeugd (Riethorst)
Ervaringsdeskundigen Ede
FACT Ede-Wageningen
Geestelijke verzorging
GGZ consultatie regio Veluwe Vallei (Ede en omstreken)
IHT Crisisdienst Veluwe Vallei (Ede en omstreken)
Klachtencommissie
Ouderen
Patiëntenvertrouwenspersoon Ede
Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden
Volwassenen

Lunteren

Centrum voor Psychotherapie Lunteren
Geestelijke verzorging

Nijmegen/Lent

ACT-team Vroege Interventie Psychose
Algemeen nummer Pro Persona Nijmegen
Centrum voor Psychotherapie Nijmegen
Cliëntenraad Nijmegen
Dagbesteding Nijmegen
De Brug
Ervaringsdeskundigen Nijmegen/Lent
Expertisecentrum Depressie
FACT 4 Nijmegen
FACT VIP Nijmegen
Familieraad Nijmegen
Geestelijke Verzorging Maria Mackenzie
Geestelijke verzorging Nijmeegsebaan
Geestelijke verzorging Reinier Postlaan
GGZ consultatie regio Nijmegen
IHT Crisisdienst Nijmegen
Klachtencommissie
Langeberg
Nijmegen Jeugd (Tarweweg)
Opname 1 en 3
Ouderen
Ouderen - (Acute) opname in kliniek Maria Mackenzie
Ouderen - Ambulante specialistische behandeling
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (deeltijdbehandeling)
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (kliniek)
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (kliniek, polikliniek, deeltijd)
Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (polikliniek)
Posthoorn
Valkenberg
Volwassenen ambulant
Wingerd

Tiel

Algemene contactgegevens
Cliëntenraad Tiel
Ervaringsdeskundigen Tiel
Familieraad Wolfheze
Geestelijke verzorging
GGZ consultatie regio Rivierenland (Tiel en omstreken)
IHT Crisisdienst Rivierenland (Tiel en omstreken)
Klachtencommissie
Ouderen
Patiëntenvertrouwenspersoon Lunteren Tiel
Tiel Jeugd (Siependaal)
Volwassenen

Veenendaal

Ambulante specialistische behandeling in Veenendaal
FACT Veenendaal
Ouderen
Volwassenen

Wolfheze

Algemene contactgegevens
BOPZ Klachtencommissie
Cliëntenraad Wolfheze
Communicatie
Dagbesteding & Arbeidsrehabilitie Wolfheze
Duet Ouderen
Familievertrouwenspersoon
Geestelijke verzorging
Historisch Museum
Kompas, forensische psychiatrie
Langdurige Zorg Ouderen
Langdurige Zorg Volwassenen
Patiëntenvertrouwenspersoon Nijmegen Wolfheze
Phoenix, kliniek voor vluchtelingen en asielzoekers met psychische problemen
Plein 1-2
Plein 7-8
Raad van Bestuur
Thalamus, polikliniek voor neuropsychiatrie en gedragsneurologie
Triade 1-2
Triade 3-4
Triade 5-6
Winkler, kliniek voor neuropsychiatrie en gedragsneurologie