U bent hier: Service en contact - Klachten

Klachten

 

De medewerkers van Pro Persona doen er alles aan om de hulp die zij u bieden zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch blijft het mensenwerk. Als u vindt dat er dingen fout zijn gegaan of als u klachten heeft, vragen wij u dit aan ons te melden. Voor u zelf voorkomt u daarmee dat problemen blijven voortbestaan. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen. Meer informatie over de klachten kunt u vinden in de brochure ‘Heeft u een klacht?’.

 

 

In gesprek

 

Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Ook kunt u hierbij de leidinggevende betrekken. Als dit niet mogelijk is of niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze treedt op als bemiddelaar en zoekt samen met u en de overige betrokkenen naar een oplossing. Er zijn klachtenfunctionarissen in de regio's Arnhem, Nijmegen, RivierenlandVeluwe Vallei en Wolfheze

 

 

Schriftelijke klacht

 

Als u niet tevreden bent over de uitkomst, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Daarvoor gebruikt u het digitaal in te vullen Klachtenformulier Cliënten (Wkkgz).

 

U kunt het klachtenformulier ook als PDF downloaden en invullen.
Dit formulier levert u in bij de afdeling of stuurt u naar het directiesecretariaat van de locatie waar u in behandeling bent.

Heeft u een klacht over Jeugdhulp, een Wvggz klacht of een BOPZ klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie Jeugd, Wvggz of BOPZ (zie onder klachtencommissie Jeugd, Wvggz of BOPZ).

 

Pro Persona is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg.


Voor belangenbehartiging en voor het helpen bij het formuleren van uw klacht kunt u de patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

 


Klachtencommissie Jeugd, Wvggz of BOPZ

 

Pro Persona is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie is er voor cliënten van de afdeling Jeugd en klachten in het kader van de Wvggz of BOPZ. Voor het indienen van de klacht bij de hiervoor bestemde klachtencommissie is er een speciaal formulier:

 

U kunt het klachtenformulier van de klachtencommissie Wvggz ook digitaal in vullen door op bijgaande link te klikken. 

 

Familie

 

Bent u als familie of naastbetrokkene ontevreden over uw bejegening door medewerkers van  Pro Persona? Bespreek dit dan met de medewerker of diens leidinggevende. Wanneer het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen kunt u het 

Klachtenformulier familie en naasten invullen.


De landelijke Geschillencommissie Zorg is niet toegankelijk voor klachten over gedragingen jegens familie en naasten.

 

Lees meer
Klachtenreglement Cliënten (Wkkgz)
Klachtenreglement Wvggz
Klachtenreglement BOPZ en Jeugd
Bijlage vergoeding kosten geschillencommissie (Wkkgz)
Klachtenreglement Familie en naasten
Cliëntenraden


Lees meer

Klachten - Algemene informatie over de hoorzitting - BOPZ
Klachten - Algemene informatie over de hoorzitting - Jeugd
Klachten - Algemene informatie over de hoorzitting - Wvggz
Klachten - Heeft u een klacht? - Laat het ons weten!

Datum laatste aanpassing: 21-04-2020

Actuele situatie behandelingen en bezoekregeling

Op dit moment zijn de groepsbehandeling en ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten weer gestart. De inrichting van onze gebouwen is aangepast, en we letten extra op hygiëne. Onze oproep is en blijft: als je psychische klachten hebt, meld je dan bij de huisarts. Juist in deze coronatijd is het belangrijk niet met klachten te blijven rondlopen. Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling.

Bezoek weer toegestaan voor klinieken

We hebben de verlof -en bezoekregeling voor onze klinieken versoepeld: bezoek is weer toegestaan. Dat wil zeggen: maximaal 1 bezoeker per persoon voor maximaal 1 uur. We controleren daarbij zorgvuldig of bezoekers geen klachten hebben. Lees meer over de regeling op www.propersonacoronavirus.nl onder FAQ.

Ben je cliënt? Stel dan ook je vragen aan je behandelaar.

Sluiten