U bent hier: Service en contact - Klachten

Klachten

 

De medewerkers van Pro Persona doen er alles aan om de hulp die zij u bieden zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch blijft het mensenwerk. Als u vindt dat er dingen fout zijn gegaan of als u klachten heeft, vragen wij u dit aan ons te melden. Voor u zelf voorkomt u daarmee dat problemen blijven voortbestaan. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen. Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden in de brochure ‘Bent u niet tevreden? Laat het ons weten’.

 

 

In gesprek

 

Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Ook kunt hier hierbij de leidinggevende betrekken. Als dit niet mogelijk is of niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze treedt op als bemiddelaar en zoekt samen met u en de overige betrokkenen naar een oplossing.

 

 

Formele klacht

 

Als u niet tevreden bent over de uitkomst, dan kunt u uw klacht formeel indienen. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Daarvoor gebruikt u het digitaal in te vullen Klachtenformulier Cliënten.

 

U kunt het klachtenformulier ook als PDF downloaden en invullen.
Dit formulier levert u in bij de afdeling of stuurt u naar het directiesecretariaat van de locatie waar u in behandeling bent.

Heeft u een klacht over Jeugdhulp of een BOPZ-klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie (zie onder Klachtencommissie).


Voor belangenbehartiging en voor het helpen bij het formuleren van uw klacht kunt u de Patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

 


Klachtencommissie

Pro Persona heeft een onafhankelijke Klachtencommissie. De Klachtencommissie is er voor cliënten van de afdeling Jeugd en klachten in het kader van BOPZ. Voor het indienen van de klacht bij de hiervoor bestemde klachtencommissie is er een speciaal formulier:
Klachtenformulier Klachtencommissie

 

Pro Persona is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg.

 

 

Familie

 

Bent u als familie of naastbetrokkene ontevreden over uw bejegening door medewerkers van de Pro Persona? Bespreek dit dan met de medewerker of diens leidinggevende. Wanneer het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen kunt u het 

Klachtenformulier familie en naasten invullen.


De landelijke Geschillencommissie Zorg is niet toegankelijk voor klachten over gedragingen jegens familie en naasten.

 

Lees meer
Klachtenreglement Cliënten
Klachtenreglement Cliënten  (BOPZ en Jeugd)
Klachtenreglement Wkkgz vergoeding kosten geschillencommissie
Klachtenreglement Familie en naasten
Cliëntenraden


Lees meer

Klachten - Bent u niet tevreden, laat het ons weten!

Datum laatste aanpassing: 20-08-2019