Veelgestelde vragen

Administratief praktische zaken

Wat is een nevencliënt?

Als u niet zelf in behandeling bent, maar wel betrokken bent bij de behandeling van een familielid of vriend, wordt u gezien als 'nevencliënt’. Daarom zal ook van u een aantal gegevens worden gevraagd voor de administratieve afhandeling.

Wat doet Pro Persona met mijn persoonlijke gegevens?

Gedurende uw behandeling zal een aantal persoonlijke gegevens van u gevraagd worden. U kunt hierbij denken aan wettelijk verplichte gegevens, zoals BSN (burgerservicenummer) en legitimatie. Maar ook de gegevens van uw zorgverzekering. Die zijn nodig voor de administratieve afhandeling en verantwoording aan de zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de geldgever voor zorginstellingen. Het niet aanleveren van deze gegevens kan ertoe leiden dat een behandeling moet worden stopgezet. Dit gebeurt uiteraard niet als de behandeling strikt medisch noodzakelijk is.

Hoe zeg ik mijn afspraak af?

Wanneer u niet naar een gemaakte afspraak kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om dit uiterlijk 24 uur vóór de afspraak aan ons kenbaar te maken. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met de afsprakenbalie/het secretariaat van de afdeling waar u behandeld wordt.

Waar kan ik meer informatie vinden over administratief praktische zaken?

Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of in dit informatievel van Pro Persona:

Administratieve en praktische zaken 2022

Crisiskaart

Wat is een Crisiskaart?

De Crisiskaart is een persoonlijk, klein opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas. Deze kaart kan de cliënt 24 uur per dag bij zich dragen en is voor mensen die ooit een psychische crisis hebben meegemaakt of bang zijn er één mee te maken. Het is een document waarmee de cliënt vastlegt wat er moet gebeuren op het moment dat er sprake is van een (dreigende) crisis.

 

 

Lees meer over de Crisiskaart

 

Website Crisiskaart Nederland

Vragen en antwoorden over de Crisiskaart

 1. Wat is de Crisiskaart?
 2. Is de Crisiskaart iets voor mij?
 3. Hoe ziet de Crisiskaart eruit?
 4. Hoe kom ik aan een Crisiskaart?
 5. Hoe gaat het maken van een Crisiskaart in zijn werkk?
 6. Ik ben geen cliënt van Pro Persona. Kan ik toch een Crisiskaart krijgen?
 7. Ik woon buiten het werkgebied van Pro Persona. Kan ik een Crisiskaart krijgen?
 8. Zijn er kosten verbonden aan de Crisiskaart?
 9. Worden mijn persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld?
 10. Wat als mijn persoonlijke gegevens wijzigen?
 11. Hoe lang is mijn Crisiskaart geldig?
 12. Hoe krijg ik meer informatie over de kaart?

 

 

1. Wat is de Crisiskaart?

Een Crisiskaart is een persoonlijk, klein opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas, bedoeld voor mensen die weten dat ze in een psychische crisis kunnen komen. Dit kaartje kunt u 24 uur per dag bij u dragen. Op de kaart staat hoe anderen kunnen handelen in een crisissituatie, welke afspraken daarover zijn gemaakt en wie de contactpersonen zijn die geïnformeerd moeten worden.

 

Naar boven

 

  

2. Is de Crisiskaart iets voor mij?

De Crisiskaart is iets voor u, als u bang bent om in een crisissituatie te komen en als u het voor of tijdens de crisis moeilijk vindt duidelijk te maken wat er met u aan de hand is. Door uw Crisiskaart op zo’n moment te laten zien, kunnen anderen lezen hoe te handelen.

 

Naar boven

 

  

3.Hoe ziet de Crisiskaart eruit?

Crisiskaart.

 

Naar boven

 

  

4. Hoe kom ik aan een Crisiskaart?

Als u in het bezit wilt komen van een Crisiskaart, dan kunt u bellen met een consulent in uw regio.

 

U stelt uw Crisiskaart op met een consulent die zelf cliëntervaring heeft in de psychiatrie.

 

Naar boven

 

  

 5. Hoe gaat het maken van de Crisiskaart in zijn werk?

Het maken van een Crisiskaart gaat alsvolgt in zijn werk:

 • U neemt zelf contact op met de consulent in uw regio;
 • Bij de kennismaking krijgt u uitleg over de Crisiskaart en het opstellen van uw crisiskaartplan;
 • Samen met de consulent werkt u uw Crisiskaartplan verder uit;
 • U bespreekt uw plan met alle betrokkenen en indien zij akkoord zijn met de afspraken die u met hen hebt gemaakt, ondertekend iedereen het plan;
 • Van uw consulent ontvangt u uw persoonlijke Crisiskaart;
 • Het Crisiskaartplan wordt in het Electronisch PatiëntenDossier (EPD) geplaatst.

 

Naar boven

 

6. Ik ben geen cliënt van Pro Persona. Kan ik toch een Crisiskaart krijgen?

De crisiskaart kan worden aangevraagd door alle cliënten van Pro Persona. Mocht u geen cliënt (meer) zijn, dan is het eventueel mogelijk om toch een Crisiskaart aan te vragen. In dat geval is het de bedoeling dat de huisarts zorg draagt voor een goed verloop in een eventuele crisissituatie.

 

Naar boven

 

  

7. Ik woon buiten het werkgebied van Pro Persona. Kan ik een Crisiskaart krijgen?

Neemt u in zo’n geval contact op met de consulent in uw regio en informeert u naar de mogelijkheden.

 

Naar boven

 

  

8. Zijn er kosten verbonden aan de Crisiskaart?

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de Crisiskaart.

 

Naar boven

 

  

9. Worden mijn persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja, uw persoonlijke gegevens worden door de consulent met zorg behandeld en opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor derden.

 

Naar boven

 

 

10. Wat als mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Als uw persoonlijke gegevens wijzigen geeft u dit door aan de consulent. Nadat de gegevens zijn gewijzigd ontvangt u een bijgewerkte Crisiskaart.

 

Naar boven

 

 

11. Hoe lang is mijn Crisiskaart geldig?

De kaart blijft in principe geldig zolang de kaarthouder en de betrokkenen achter de afspraken staan. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. In dit gesprek met de consulent kunt u vertellen over uw ervaringen met de Crisiskaart, eventuele klachten/opmerkingen delen en wijzigingen doorgeven.

 

Naar boven

 

 

12. Hoe krijg ik meer informatie over de kaart?

Mochten nog niet al uw vragen hiermee zijn beantwoord, dan kunt u zich wenden tot de consulenten. 

 

Naar boven

Wie zijn de Crisiskaart-consulenten?

 

 Arnhem Gijs Plette (026) 312 40 00
 Ede Johannes Daalmans 06 - 11 78 14 64

Nijmegen

Yvonne van der Zanden (024) 328 36 60
 

Ervaringsdeskundigen

Wat zijn ervaringsdeskundigen?

Binnen Pro Persona werken ervaringsdeskundigen: vrijwilligers en medewerkers met cliëntervaring in de GGZ. Zij werken allen vanuit de overtuiging van het belang en de waarde van herstel- en krachtgericht werken.

Bij herstel- en krachtgericht werken gaan we uit van en sluiten we aan bij het proces van een cliënt. Het proces waarin hij of zij het eigen leven weer in de hand krijgt door het oppakken van betekenisvolle rollen en doelen. Hierbij staat de eigen kracht steeds centraal.

Naast het aansluiten bij dit proces buiten de zorg, kan de ervaringsdeskundige ook binnen de behandeling een rol vervullen. We noemen enkele voorbeelden:

 • aanwezig te zijn voor de cliënt, met aandacht voor diens belevingswereld. De ervaringswerkerkent immers (een gedeelte van) deze beleving uit eigen ervaring, wat een zeer krachtige steunfactor is vanwege erkenning en daardoor hoop;
 • het verlagen van de drempel in de hulpverlening voor cliënten die een slechte ervaring of eennegatieve houding hebben ten opzichte van hulpverleners. Dit is onder andere mogelijk door de gelijkwaardigheid tussen ervaringswerker en cliënt;
 • het vervullen van een voorbeeldfunctie in het kader van herstel richting cliënt, alsmede binnen het behandelteam. De ervaringswerker geeft hoop en stimuleert;
 • het verschaffen van inzichten aan professionals en organisatie vanuit cliëntenperspectief;
 • het dichten van de kloof tussen cliënt en hulpverlener door het benoemen, vertolken en verduidelijken van het perspectief en de leefwereld van de cliënt.


Binnen Pro Persona werken ervaringsdeskundigen in FACT-teams, als consulent Crisiskaart, als voorlichters en als cursusleiders. Zij werken in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel.

Gedragscode, huis- en afdelingsregels

Waarom heeft Pro Persona een gedragscode, huis- en afdelingsregels?

Goede hulpverlening aan cliënten, integriteit, dienstverlenend en professioneel zijn en een goed arbeidsklimaat voor medewerkers, daar zet Pro Persona zich voor in. Dit stelt eisen aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Pro Persona beschikt om die reden over een gedragscode en huisregels.

De gedragscode geldt voor medewerkers en geeft duidelijkheid over wat Pro Persona verstaat onder een professionele manier van omgaan met cliënten en collega's. De huis- en afdelingsregels zijn opgesteld om uw verblijf binnen Pro Persona zo prettig mogelijk te maken. De huisregels gelden in alle gebouwen van Pro Persona. De afdelingsregels betreffen de afdeling waar u in behandeling of opgenomen bent.

 

De 'Huisregels ambulante zorg' en de 'Huisregels klinische zorg' kunt u vinden in de rubriek Folders. De afdelingsregels ontvangt u op de afdeling.

Vergoedingen en kosten

Hoe worden de kosten van mijn behandeling vergoed?

De kosten van behandelingen in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (intake, wekelijks gesprek, deeltijd-/dagbehandeling, medicijnen of opname in een kliniek) worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

 

U heeft wel een wettelijk eigen risico.

Ik wil niet dat mijn diagnose op de factuur wordt vermeld. Hoe pak ik dat aan?

Als u niet wilt dat de diagnose wordt vermeld op de factuur, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u maximaal €385,00 moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het kan zijn dat u daarnaast een vrijwillig eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Vanaf uw eerste contact (vaak het intakegesprek) worden kosten in rekening gebracht.

Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om zo duidelijkheid te krijgen over de kosten en vergoedingen in uw situatie.

Met welke zorgverzekeraars heeft Pro Persona contracten afgesloten?

Neem hiervoor contact op met het aanmeldbureau van Pro Persona via aanmelding@propersona.nl.

Waar vind ik meer informatie over mijn zorgkosten?

Met welke gemeenten heeft Pro Persona contracten afgesloten?

Pro Persona heeft met alle gemeenten in de regio, behalve Zaltbommel & Maasdriel, contracten afgesloten.

Wachttijden

Wat zijn de wachttijden bij Pro Persona?

Soms is sprake van wachttijden. De wachttijden worden beïnvloed door verschillende omstandigheden, waar we niet altijd grip op hebben.Toch geven we graag een indicatie van de wachttijden voor de intake en behandeling. U kunt deze vinden door op de volgende link te klikken: Wachttijden.

Wetenschappelijk onderzoek

Waarom doet Pro Persona wetenschappelijk onderzoek?

Om de  beste behandelingen te kunnen bieden doet Pro Persona wetenschappelijk onderzoek.
Dat laat ons zien wat de effecten zijn van wat we doen. Onderzoekers van Pro Persona werken hiervoor nauw samen met  instellingen als  de Radboud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).


Wat is het doel van wetenschappelijk onderzoek?
Een belangrijk doel van onderzoek is om onze kennis over psychische aandoeningen te vergroten. Door middel van onderzoek kunnen we kijken naar effectievere behandelmethoden  of naar nieuwe manieren om een goede diagnose te stellen. Daarmee kan de kwaliteit van de zorg die Pro Persona biedt verbeterd worden.


Waarom vindt Pro Persona wetenschappelijk onderzoek belangrijk?
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om de diagnostiek en behandeling van psychische klachten te verbeteren. Door het onderzoek dat in het verleden is gedaan weten we tegenwoordig meer over allerlei psychische aandoeningen en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Hierdoor zijn bijvoorbeeld sommige behandelingen  korter geworden, en worden er minder mensen opgenomen. Al met al heeft onderzoek er aan bij gedragen dat wij u goede, werkzame behandelingen kunnen bieden. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.

 

Wat houdt deelname aan wetenschappelijk onderzoek in?
Wat deelname precies inhoudt, verschilt  per onderzoek. Voor het ene onderzoek vult u een vragenlijst in of doet u een aantal testjes op de computer, voor het andere onderzoek krijgt u een aangepaste behandeling.  U kunt er op vertrouwen dat het onderzoek van goede kwaliteit is, al het wetenschappelijke onderzoek waaraan Pro Persona deelneemt moet aan strenge eisen voldoen. 

 

Wij hopen dat zo veel mogelijk mensen mee willen doen aan ons wetenschappelijk onderzoek.

Zo bouwen we samen aan meer kennis en betere behandelingen!

 

Een paar voorbeelden van lopend onderzoek bij Pro Persona

 • NijCare
  Pro Persona en de Radboud Universiteit doen samen onderzoek naar angst en depressie. Kijk op de website van NijCare voor meer informatie.
 • Computertrainingen bij PTSS (ChIP) en depressie (Cognitrain)
  Eenvoudige computertrainingen lijken een gunstige invloed te kunnen hebben op angst en stemmingsklachten. Of dat ook zo werkt voor onze patiënten? Dat zijn we nu aan het onderzoeken bij Pro Persona.
 • HAN
  Pro Persona en de HAN doen samen onderzoek naar sociale en methodische aspecten van de begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen.