Jaarverslaggeving van Stichting Pro Persona Holding

 

De (geconsolideerde) jaarverslaglegging van Stichting Pro Persona Holding inclusief bestuursverslag vindt u hier. Hierin leest u ook de activiteiten die Stichting Pro Persona GGz uitvoert.


Om de (enkelvoudige) balans en staat van baten en lasten van Stichting Pro Persona GGz in te zien klikt u hier.

 

U kunt de gedeponeerde (geconsolideerde) jaarverslaglegging van Stichting Pro Persona Holding inclusief bestuursverslag ook raadplegen via de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

 

 


Datum laatste aanpassing: 20-06-2023